Gegevens omtrent de familie Storimans (1675 - 1750)
(zie ook de toelichting)
<
Albertus Petrus Stoormans gedoopt op 8 januari 1691 Moergestel;
zoon van Petrus Hubertus Stoormans en Maria Teunis Peter Hoeveniers
begraven op dinsdag 19 maart 1743 te Tilburg
Albertus (Aart Bertens Peter Storimans) trouwde voor de eerste maal op 10 mei 1716 te Oisterwijk met Maria Claas Leijten.
Uit dit huwelijk:
1. Pertonilla Storimans (Peternel Albert Storiemans), gedoopt op 28 december 1718 te Oisterwijk;
begraven op20 januari 1739 te Tilburg
2. Franciscus Storimans, gedoopt op 13 mei 1721 te Oisterwijk
3. Theodorus (Dirk) Storimans, gedoopt op 31 december 1723 te Oisterwijk
Op 7 september 1732 trouwde Albertus (Aart Bertens Peter Storimans) voor de tweede maal. Zijn echtgenote is nu Maria Cornelis van de(r) Put.
Uit dit huwelijk:
4. Joannes Stoormans, gedoopt op 17 januari 1734 te Tilburg

Toen Maria Theunis Hoevenaers op 5 november 1690 met Petrus Huijberts Storimans in het huwelijk trad was zij al hoogzwanger, vandaar dat bij de doop van Albertus Stoormans op maandag 8 januari 1691 wordt aangetekend dat hij 'onecht' was en dat zijn ouders (hier Petrus Huijbert Stoormans en Maria Antonia Peeters genoemd) hem bij hun huwelijk als wettig kind hebben aangenomen. De doopgetuigen zijn Hubertus Peeter Stoormans, de grootvader van de dopeling en Henrica Joris Taet, waarschijnlijk de moeder van Maria Theunis Peters Hoevenaers.
Als Albert op zaterdag 25 april 1716 te Oisterwijk in ondertrouw gaat en op 10 mei daarop volgend voor de kerk in het huwelijk treedt met Maria Claas Leijten wordt hij Aart Bertens Peter Storimans genoemd. 'Aart Bertens' is hier een verhaspeling van 'Ael-bertus'. De getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn Franciscus van Iersel en Jaspar van den Boer.
Op dezelfde dag treden bij dezelfde pastoor ook deze Franciscus van Iersel en (Dirk) Jasper van den Boer in het huwelijk. Fransicus van Iersel trouwt met Adriaantje Sepers en hun huwelijksgetuigen zijn Albertus Storimans en Jasper van den Boer. Dirk Jasper van den Boer trouwt met Jenneke Janse Storimans en hun huwelijksgetuigen zijn Albertus Storimans en Franciscus van iersel. Op een dag dus drie huwelijke waarbij de onderscheiden huwelijkspartners over en weer elkaar huwelijksgetuigen zijn en aan elkaar gelieerd. Albertus Storimans en Jenneke Janse Storimans waren elkaars (aangetrouwde) neef en nicht (zie hierover ook bij Peter Hubertus Stoormans, de vader van Albertus), terwijl Jenneke Janse Storimans weer een nicht was van Franciscus Janse van Iersel, aangezien de moeder van Jenneke (Petronella Cornelis Schoenmakers) de zus was van de moeder van Franciscus (Argnes Cornelis Schoenmakers). Wonderlijk blijft dat Albertus bij deze vermeldingen als getuige gewoon Albertus heet en niet Aart Bertens.
Op donderdag 23 november 1719 te Oisterwijk treedt Albertus Storimans als doopgetuige op van Adrianus Schoenmaakers, zoon van Jan Thomas Schoenmaeckers en Catharina Hubert Brabants. Deze Jan Thomas Schoenmaeckers was een zoon van Thomas Cornelius Schoenmaekers en tevens de stiefbroer van Albertus (zie hierboven bij Jenneke Janse Storimans). Verder is hij op donderdag 17 september 1722 te Oisterwijk in zijn hoedanigheid van zwager van de vader van de dopeling, getuige bij de doop van Franciscus Leijten, zoon van Joannes Leijten en Lucia van Roessel.
Albertus Storimans vinden we ten slotte op zondag 23 oktober 1729 terug als hij te Moergestel getuige is bij het huwelijk van Joannes Antonius van Stiphout en Joanna Maria Nijs Verhagen.

Maria Storimans (= Maria Leijten) is getuige bij de doop van Franciscus Leijten op woensdag 18 oktober 1719 te Oisterwijk, zoon van haar broer Antonius Leijten en Aldegondis Hooghmoets
Maria Albertus Storimans (= Maria Leijten) is verder op dinsdag 6 april 1723 te Oisterwijk getuige bij de doop van Maria van Doermaelen, dochter van Petrus van Doermaelen en Helena Joannes van Rijswijck. Wat de relatie met deze familie is, is niet bekend.
Maria Claas Leijten moet tussen 1728 en 1732 zijn overleden, want op 27 januari 1728 deelt Maria Nicolaes Leyten (vertegenwoordigd door haar man Aelbert Storimans) samen met drie broers en vier zussen nog in een erfenis van haar vader Nicolaas Leyten in Haaren (Carchoven), terwijl op 24 augustus 1734 Aart Bertens Peter Storimans te Oisterwijk in ondertrouw gaat met Maria Cornelis van de Put. Op 7 september 1732 volgt het RK huwelijk, waarbij R.D. (= priester) Andreas van Eijndhoven en Petrus Verbruggen de getuigen zijn. Deze Maria Cornelis van de Put is een (achter)nicht van Albertus. Zij is de dochter van zijn neef van moederszijde. Cornelius van de Put (de vader van Maria van de Put) is namelijk de op maandag 4 september 1690 te Oisterwijk gedoopte zoon van Cornelius van den Put en Elisabeta Hoeveners, de zus van Maria Hoevenaers (de moeder van Albertus). Hubertus Storimans, de grootvader van Albertus Storimans, was de peetvader van deze Cornelius Cornelius van den Put. De relatie met de getuigen bij hun huwelijk is nog niet achterhaald.
Albert Storimans verhuist op enig tijdstip van Oisterwijk naar Tilburg (Berkdijk). Hij wordt daar op dinsdag 19 maart 1743 begraven. Het begraafregister (1732-1746) van de Nederduits-Gereformeerde gemeente te Tilburg vermeldt daarbij: 'laat kinderen na, arm'.

Het oudste kind van Albertus Storimans uit zijn eerste huwelijk met Maria Leijten is Petronilla Storimans. Zij wordt op woensdag 28 december 1718 te Oisterwijk gedoopt. Haar oom, Godefridus Storimans (de broer van Alberts vader Peter Huybert Storimans) en Anna Lijten, waarschijnlijk de oma of een tante van moederszijde, zijn de peter en meter. Petronilla wordt 21 jaar oud en blijft ongehuwd. In het begraafregister (1732-1746) van de Nederduits-Gereformeerde gemeente te Tilburg staat vermeld, dat op dinsdag 20 januari 1739 te Tilburg Peternel Albert Storiemans werd begraven 'woonplaats: Tilburg (Reit); jonge dochter, laat ouders na'.

Petrus Arnoldus Storimans (Peter Aart Storimans)

gedoopt op 1 september 1676 te Moergestel;
zoon van Arnoldus Arnoldus (I) Storimans en Maria Jan Aert Wijnants van Iersel
begraven te Oisterwijk op 30 januari 1741
Petrus Arnoldus Storimans is twee keer getrouwd geweest. Zijn eerste huwelijk gaat hij op 14 maart 1706 aan met Adriaantje Adriaan Coijen (ook: Koijen/Comans/Coijmans).
Deze Adriana overlijdt vóór 1732.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Storimans, gedoopt op 30 april 1706 te Oisterwijk
2. Adriana Storimans, gedoopt op 19 oktober 1707 te Oisterwijk
3. Arnoldus Storimans, gedoopt op 12 juli 1709 te Oisterwijk
4. Guilielmus Petrus (Willem Peter) Storimans, gedoopt op 5 juli 1711 te Oisterwijk
5. Jacoba Stoorimans, geboren op 17 maart 1713 te Oisterwijk;
op 21 december 1756 te Tilburg begraven;
op 9 november 1732 te Tilburg gehuwd met JoannesMaas (Jois Maes);
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Baptista Maes, gedoopt op 5 augustus 1733 te Tilburg
2. Joannes Maes, gedoopt op 19 juli 1735 te Tilburg
3. Joanna Mari Maes, gedoopt op 8 juli 1737 te Tilburg
4. Petrus Maes, gedoopt op 5 oktober 1739 te Tilburg
5. Petrus Maes, gedoopt op 8 februari 1741 te Tilburg
6. Clasina Maes, gedoopt op 27 januari 1744 te Tilburg
7. Petronilla Maes, gedoopt op 20 november 1745 te Tilburg
8. Wilhelmus Maes, gedoopt op 7 februari 1748 te Tilburg
9a. Maria Anna Maes, gedoopt op 27 augustus 1749 te Tilburg
9b. Arnoldus Maes, gedoopt op 27 augustus 1749 te Tilburg
10. Maria Elizabetha Maes, gedoopt op 15 september 1752 te Tilburg
6. Elizabeth Storimans, gedoopt op 27 februari 1716 te Oisterwijk;
mogelijk begraven op 12 maart 1748 te Oisterwijk
Elizabeth is op 10 november 1743 te Oisterwijk gehuwd met Peter Pijnenborg;
Deze Peter Pijnenborg is mogelijk op 29 februari 1760 te Oisterwijk begraven
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Pijnenborg, gedoopt op 24 november 1743 te Oisterwijk
2. Adriana Pijnenburg, gedoopt op dinsdag 9 mei 1747 te Oisterwijk;
waarschijnlijk begraven op maandag 20 november 1747 te Oisterwijk
7. Gertrudis Storimans, gedoopt op 9 mei 1719 te Oisterwijk
Peter Arnoldus Storimans trouwt op 8 juni 1732 te Oisterwijk voor de twee maal; de bruid is nu Maria van der Loo, weduwe van Adrianus Heijmans
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Maria van der Loo brengt uit haar eerder huwelijk met Adrianus Heijmans, wel ten minste drie - toen al volwassen - kinderen in, namelijk:
-- Petrus Heijmans, gedoopt op 14 november 1708 te Oisterwijk
-- Joannes Heijmans, geboortedatum onbekend
Joannes Heijmans is ten tijde van het tweede huwelijk van zijn moeder reeds gehuwd met Cornelia van der Voort en hij heeft dan ook al een dochter, Maria Heijmans (gedoopt op 15 mei 1730)
-- Maria Hijmans, gedoopt op 2 november 1711 te Oisterwijk, die ten tijde van het tweede huwelijk van zijn moeder reeds gehuwd was met Guilielmus Peter Storimans, de zoon van de tweede man van haar moeder. Maria Hijmans en Guilielmus Storimans worden door dit tweede huwelijk naast elkaars echtgenoot ook alkaars stiefbroer en zus.

De datum waarop Petrus Arnoldus (Peter Aert) Storimans, zoon van Arnoldus Arnoldus (I) Storimans en Maria Jan Aert Wijnants van Iersel, werd gedoopt (1 september 1676 te Moergestel) is nog niet geverifieerd kunnen worden. Zijn doopgegevens zijn ontleend aan W. de Bakker; doopgetuigen worden door hem niet genoemd.
Peter Aert Stoormans heeft in 1711 in het buurtschap Biessenmortel te Udenhout gewoond of bezit gehad, want uit een akte van 7 januari 1711 met betrekking tot verkoop van een perceel akkerland te Udenhout wordt hij genoemd als eigenaar of bewoner van het perceel grenzend aan het toen verkochte stuk akkerland.
Als in de genoemde akte bedoeld is dat Peter Aert Stoormans de eigenaar van het betrokken perceel grond was, dan heeft hij dat stuk grond later van de hand moeten doen, want op 30 januari 1741 wordt te Oisterwijk een Peter Stoorimans begraven met de vermelding: 'arm'. Omdat het hier een begrafenis te Oisterwijk betreft, is ervan uit gegaan dat degene die toen werd begraven inderdaad deze Peter Aart is geweest. Van deze Peter Aart is namelijk bekend dat hij, afkomstig van Moergestel, in Oisterwijk is getrouwd en hertrouwd en ook in Oisterwijk zijn kinderen heeft laten dopen. Van zijn kinderen en kleinkinderen, waarvan bekend is dat zij in Oisterwijk zijn begraven, vermeldt het begraafboek eveneens dat zij 'arm' waren.
Het eerste huwelijk dat Peter Art Storimans is aangegaan was met de uit Heukelom afkomstige Adriaantje Adriaan Coijen, die ook wel Adriana Koijen, Coijmans of Comans werd genoemd. Zij gingen op 27 februari 1706 bij de predikant te Oisterwijk in ondertrouw en op 14 maart 1706 trouwden zij in Oisterwijk voor de rk kerk. De getuigen bij dit kerkelijk huwelijk waren Petrus Deckers en Franciscus van Hulst. Hun relatie met het bruidspaar is nog niet achterhaald. Adriaantje was bij haar huwelijk met Peter Aart al hoogst zwanger, want anderhalve maand later wordt hun eerste kind, Maria, geboren
Adriaantje Coijen moet vóór 1732 zijn overleden want op 24 mei 1732 gaat Peter Aart Storimans te Oisterwijk in ondertrouw met Maria van der Loo uit die plaats en op 8 juni 1732 volgt aldaar het RK kerkelijk huwelijk. Bij dit tweede huwelijk van Peter Aart Storimans waren Arnoldus Raijmakers en Adrianus Verstijnen de getuigen. Ook hun relatie tot het bruidspaar staat nog niet vast.
Maria van der Loo is de weduwe van Adrianus Heijmans. Bij haar huwelijk in 1732 met Peter Aert Storimans brengt ze ten minste drie - (volwassen) kinderen in, namelijk Petrus Heijmans (gedoopt op 14 november 1708 te Oisterwijk). Joannes Heijmans (geboren ?) en Maria Hijmans (gedoopt op maandag 2 november 1711). Deze Peter en Jan Heijmans worden dus stiefbroers en deze Maria Hijmans wordt dus een stiefzus van Maria, Adriana, Arnoldus, Willem Peter, Jacomijntje, Elisabeth en Gertrudis Storimans. Het zijn deze Petrus en Joannes Heijmans die in 1733 en 1743 als getuige optreden bij de doop van resp. Adrianus en Adriana, kinderen van hun stiefbroer Willem Peter Storimans. Van Joannes Heijmans is bekend dat hij op het tijdstip van het huwelijk van zijn moeder, Maria Heijmans-van der Loo, zelf al was getrouwd met Cornelia van der Voort. Het echtpaar Joannes Heijmans en Cornelia van der Voort had toen ook al een dochter, namelijk Maria Heijmans, die op maandag 15 mei 1730 te Oisterwijk werd gedoopt met als doopgetuigen: Petrus Heijmans (de broer van Joannes) en Maria Adrianus van der Loo (de moeder van Joannes).
Willem Peter Storimans trouwde met een Maria Arie Heijmans. Deze Maria Arie Heijmans was de zus van Peter en Jan Heijmans en - na het tweede huwelijk van Maria Heijmans-van der Loo - werd zij dus tevens zijn eigen stiefzus.
Er zijn al met al dus ten minste drie Maria's Heijmans in het spel; naast de Maria Heijmans, die de echtgenote is van Willem Peter, is er in elk geval ook de Maria Heijmans-van der Loo die in 1731 de getuige is van de doop van Adriana, het eerste kind van Willem Peter en (de andere) Maria Heijmans, en voorts de derde Maria Heijmans, de dochter van Joannes Heijmans en Cornelia van der Voort.
Peter Aart Storimans moet degene zijn geweest die op 11 april 1718 te Oisterwijk getuige was bij de doop van Gertrudis van Irssel, de dochter van zijn zus, Joanna Arnoldus Storimans, en Hubertus (ook Gijsbertus) van Irsel en op woensdag 28 maart 1731 Oisterwijk getuige bij de doop van zijn kleindochter, Adriana Storimans, dochter van Guilielmus Storimans en Maria Heijmans..
Op woensdag 3 maart 1717 Oisterwijk was hij getuige bij de doop van Maria Roose, de dochter van Joannes Roosen en Maria Driessen van Bijnen. Wat zijn relatie met dit echtpaar was, is niet bekend.

Maria Storimans, de dochter van Petrus Storimans en Adriana Coijen, werd op vrijdag 30 april 1706 te Oisterwijk gedoopt. Joannes Peeter Doosten was daarbij de getuige. Haar ouders waren toen nog maar net anderhalve maand getrouwd. In vergelijkbare gevallen staat in het doopboek dan vermeld dat het kind 'onecht' is of dat het bij de doop is wettelijk is erkend. Joannes Peter Doosten, de getuige bij deze doop, is ongetwijfeld dezelfde als Jan Peeter Joosten, de man van Gertrudis Adrianus Koijen, de zus van Adriaantje. Dat deze zwager van de moeder van de dopeling hier al getuige optreedt, duidt er waarschijnlijk op dat de beide grootvaders van de dopeling al waren overleden. In die tijd was het namelijk gebruikelijk dat bij de doop van een voorechtelijk kind de vader van vaderszijde of van moederszijde als doopgetuige optrad. Dat Arnoldus Arnoldus (I) Storimans, de vader van Petrus Arnoldus, in 1706 al was overleden staat vast; van Adrianus Coijen, de vader van Adriaantje Coijen, moet dat worden aangenomen.
Bij de doop van twee kinderen van Wilhelmus Storimans, de broer van deze Maria Storimans, namelijk van Petrus Storimans op 12 oktober 1736 te Breda en van Maria Storimans op woensdag 13 januari 1740 te Breda treedt een Maria Storimans als doopgetuige op. Het is aannemelijk dat dit deze Maria Storimans is geweest. Verder is over haar niets bekend. Ze zal waarschijnlijk ongehuwd zijn gebleven.

Het tweede kind van Petrus Storimans en Adriana Coijen is Adriana Storimans. Zij wordt op woensdag 19 oktober 1707 te Oisterwijk gedoopt. Haar peter en meter zijn Gijsbertus van Irsel en Ida Stevens. Gijsbertus van Irsel is de zwager van de vader van de dopeling; deze Gijsbertus van Iersel was namelijk getrouwd met Jenneke Arie (Arnoldus) Storimans, de zus van Peter Aart Storimans.
Ook van deze Adriana Storimans is verder niets bekend, zodat ook zij, naar alle waarschijnlijkheid, vroeg en in elk geval kinderloos zal zijn overleden.

In vroegere tijd waren de leefomstandigheden van arme mensen (Peter Aart werd immers 'arm' begraven) zodanig dat bij hen kindersterfte meer regel dan uitzondering was. Alleen de allersterksten van de jonge geborenen bleven in leven. Tot die groep heeft waarschijnlijk ook Arnoldus Storimans, het op vrijdag 12 juli 1709 te Oisterwijk gedoopte, derde kind van Petrus Storimans en Adriana Coijen, niet behoord. Met de vermelding dat Petrus Stevens en Maria de Moij zijn doopgetuigen waren verdwijnt hij verder uit de bekende registers. Wie deze doopgetuigen zijn geweest is ook niet bekend.

Dochter Jacoba Stoorimans wordt op vrijdag 17 maart 1713 te Oisterwijk gedoopt. Zij krijgt als peter en meter Cornelis Jacobs en Cornelia Stoorimans. Deze Cornelius Jacobs is de (voormalige) voogd van de vader van de dopeling en Cornelia Stoorimans is een tante, namelijk Cornelia, de jongere zus van de vader van de dopeling.
In het trouwregister 1701-1734 van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Tilburg staat aangetekend dat Jacomijn Peter Storemans, afkomstig uit Tilburg (Reijt) op vrijdag 24 oktober 1732 te Tilburg in ondertrouw gaat met Jan Maas en dat het huwelijk tussen deze twee op 9 november 1732 te Tilburg wordt voltrokken. Martinus Jan Leit, oom van de bruidegom en Willem Peter Storimans , broer van de bruid, zijn de getuigen bij dit huwelijk.
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend. Al deze kinderen zijn in Tilburg gedoopt. De vele manieren waarop de achernaam van moeder van deze elf kinderen in het doopregister werd neergeschreven tonen overduidelijk aan dat die inschrijvingen 'op het gehoor' plaatsvonden. De moeder heet achtereenvolgens: Jacomina Storimans, Jacoba Storimans, Jacoba Stoorimans, Jacoba Storemans, Jacoba Storrimans, Jacoba Steurremans, Jacoba Stuermans, Jacoba Storimans (3x) en Jacoba Stooremans. Bij haar overlijden heet ze Jacomijna Storijmans. Dat zijn in hetzelfde register voor dezelfde persoon 7 verschillende vermeldingen. Haar achternaam moet in het Tilburgse dialect dus wel erg exotisch hebben gekonken.
Het oudste kind is Joannes Baptista Maes, die op woensdag 5 augustus 1733 te Tilburg werd gedoopt als zoon van Joannis Maes en Jacomina Storimans. Zijn doopgetuige is Maria Leijten. Deze Maria Leijten is waarschijnlijk een tante van Joannis Maes, namelijk de echtgenote van Martinus Jan Leit, welke Martinus ook getuige was van het huwelijk van Jan Maes met Jacoba Storimans.
Dit eerste kind overlijdt op heel jonge leeftijd, want op dinsdag 19 juli 1735 wordt als zoon van Joannis Maes en Jacoba Storimans opnieuw een Joannes Maes in het doopboek bijgeschreven. Hij krijgt Petronilla Vercoien als doopgetuige. Deze Petronella zal een tante van moeders kant van Jacoba zijn geweest. Haar moeder heette immers Coijen en dat is hetzelfde als Vercoien.
Aansluitend wordt op maandag 8 juli 1737 te Tilburg Joanna Mari Maes gedoopt als de dochter van Jois Maes en Jacoba Stoorimans. Als doopgetuige staat genoteerd Elisabetha Stoorimans, de zus van Jacoba.
Dan volgt twee keer de doop van een Petrus Maes, namelijk op maandag 5 oktober 1739 Tilburg, waarbij als ouders worden genoemd Jois Maes en Jacoba Storemans en als de doopgetuige Maria Evers en vervolgens op woensdag 8 februari 1741 te Tilburg, waarbij als ouders staan vermeld Jois Maes en Jacoba Storrimans en als doopgetuige Joanna van Iersel. De relatie van de genoemde Maria Evers met het echtpaar Jois Maes-Jacoba Storimans is nog niet achterhaald. Joanna van Iersel is mogelijkerwijs een nicht van Jacoba Storimans, namelijk de dochter haar tante, Joanna Arnoldus Storimans, die getrouwd was met Deonijsius van Iersel.
Kennelijk is de eerste Petrus Maes dus heel jong gestorven.
De volgende doop is die van Clasina Maes op maandag 27 januari 1744 te Tilburg. Zij staat genoteerd als de dochter van Jois Maes en Jacoba Steurremans. Ook hier is Maria Evers de doopgetuige. Van deze Clasina is bekend dat zij op 15 april 1775 te Tilburg in ondertrouw ging en op 1 mei 1775 te Tilburg voor de schepenen van die stad in het huwelijk trad met Jan Adriaan Mutsaers. Deze Jan Adriaan Mutsaers werd op dinsdag 11 augustus 1733 te Tilburg gedoopt als zoon van Adriaen Adriaen Peter Mutsaerts en Maria Jan Gerit Vrancken en trad, voorafgaande aan het huwelijk met Clasina Jan Maas, op 26 juli 1761 te Tilburg in het huwelijk met Adriana Wijtmans. Adriana Wijtmans werd op 22 juni 1770 te Tilburg begraven. Ze kreeg uit het huwelijk met Jan Adriaan Maas 4 kinderen: Adriaen Jan Mutsaerts; Godefridus Jan Mutsaerts; Maria Catharina Jan Mutsaerts; Johanna Maria Jan Mutsaerts. Uit het huwelijk tussen Clasina Jan Maas en Jan Adriaan Mutsaers werd één kind geboren, namelijk Adriana Maria Jan Mutsaerts (gedoopt op woensdag 21 februari 1776 te Tilburg). Clasina Jan Maas werd op 19 maart 1776 te Tilburg (Stokhasselt) begraven.
Na Clasina ziet Pertronella Maes het levenslicht. Zij wordt op zaterdag 20 november 1745 te Tilburg gedoopt als dochter van Jois Maes en Jacoba Stuermans en daarbij is Wilhelma Leijten getuige namens de al eerder genoemde Maria Evers. Wilhelmina Leijten is - net als de als genoemde Maria Leijten - een tante van Joannis Maes.
Op woensdag 7 februari 1748 volgt te Tilburg de doop van Wilhelmus Maes, zoon van Jois Maes en Jacoba Storimans. Namens Wilhelmina Driessen treedt als getuige bij zijn doop Petronilla van den Houdt op.
Het gezin wordt daarna aangevuld met een tweeling. Het doopboek van Tilburg vermeldt op woensdag 27 augustus 1749 de doop van Maria Anna Maes en van Arnoldus Maes, dochter, resp. zoon van Joes Maes en Jacoba Storimans. De doopgetuige van Maria Anna is Petronilla van Loon en die van Arnoldus is Joa Maria Nauwens. De genoemde Petronella is eveneens een nicht van Jacoba, namelijk de dochter van Arnoldus Arnoldus Storimans, de oom van Jacoba; deze Pertronella was getrouw met Claas van Loon. De op 27 augustus 1749 gedoopte Arnoldus Maes gaat op 23 april 1757 te Tilburg in ondertrouw met Clasijn Pichmans; het huwelijk volgt op zondag 8 mei 1757 eveneens te Tilburg. Bij dit huwelijk is de vader van de bruidegom getuige. Die vader wordt hier Jiis Maas genoemd. De andere getuige is Jan Niclaas Smolders, zwager van de bruid.
De laatste doop die van het echtpaar Jan Maes en Jacoba Storimans bekend is, vindt plaats op vrijdag 15 september 1752 te Tilburg en betreft Maria Elizabetha Maes; zij wordt ingeschreven als dochter van Joannis Maes en Jacoba Stooremans. Bij deze doop is de inmiddels 15 jaar oude Joanna Maria Maes, de oudste zus van de dopeling, de doopgetuige.

Jacoba Stoorimans overlijdt in 1756. In de Begraaflijst 1754-1760 van de koster van de Nederduits-Gereformeerde gemeente te Tilburg staat vermeld, dat op dinsdag 21 december 1756 aldaar werd begraven 'Jacomijna Storijmans, echtgenote van Jan Maes, woonplaats: Tilburg (Reit); laat kinderen na'. Wie de nagelaten kinderen precies zijn geweest is niet met zekerheid vast te stellen. De oudste zoon, Joannes Baptista en de eerste Petrus zullen dan in elk geval al zijn overleden en waarschijnlijk ook de tweede Petrus. Het Tilburgse begraafboek vermeldt althans op donderdag 10 maart 1746 te Tilburg de begrafenis van Peter Jan Maas met de aantekening 'woonplaats: Tilburg (Reit); kind, laat ouders na, avond'. Alleen van Clasina Maes en Arnoldus Maes is via latere huwelijksinschrijvingen bekend dat zij hun moeder hebben overleefd. Er zullen waarschijnlijk meer nagelaten kinderen zijn geweest, waaronder Joanna Mari Maes (zie volgende alinea).

Joannes Maes treedt op dinsdag 9 mei 1747 te Oisterwijk op als getuige bij de doop van Adriana Pijnenburg, de dochter van zijn schoonzus, Elisabeth Storimans, en Petrus Pijnenburg. Hoe hij na het overlijden in 1756 van zijn echtgenote Jacoba Storimans heeft kunnen zorgen voor de opvoeding en verzorging van de achterblijvende jonge kinderen, is onduidelijk. Een tweede huwelijk is niet gevonden. Het kan heel goed zijn dat zijn oudste dochter, Joanna Mari Maes, (in 1754 was zij nog in leven en als zij dat in 1756 ook nog was, dan was zij toenj 17 jaar oud ) deze taak op zich heeft genomen.

Petrus Storimans en Adriana Coijen laten op donderdag 27 februari 1716 te Oisterwijk hun dochter Elizabeth Storimans dopen. Henricus Verkoijen is de doopgetuige. Deze Henricus Verkoijen is ongetwijfeld (net zoals Petronilla Vercoien die doopgetuige was van een van de kinderen van Jacoba Storimans) een familielid van de moeder van de dopeling;
Elizabeth Storimans treedt op zondag 10 november 1747 te Oisterwijk in het huwelijk met Peter Pijnenborg uit diezelfde plaats. De getuigen bij dit huwelijk zijn Guilielmus van de Wiel en Joanna van Beurden. Het echtpaar krijgt ten minste twee kinderen.
Op zondag 24 november 1743 wordt te Oisterwijk Joannes Pijnenborg gedoopt en Lambertus Pijnenborg en Maria Willem Storimans zijn daarbij de doopgetuigen. Maria Willem Storimans is dezelfde als Maria Heijmans, de echtgenote van de broer van Elisabeth en Lambertus Pijnenborg is waarschijnlijk een broer van de vader van de dopeling.
Adriana Pijnenburg, het andere kind dat van dit echtpaar bekend is, wordt op dinsdag 9 mei 1747 te Oisterwijk gedoopt. Zij krijgt Joannes Maes en Joanna Brenders als doopgetuigen. Joannes Maes is de echtgenoot van Jacoba Storimans, de zus van Elisabeth. Op maandag 20 november 1747 wordt in Oisterwijk een 'kind van Peter Pijnenburg' begraven. Het kan goed zijn dat met dit 'kind' deze Adriana Pijnenburg wordt bedoeld.
Hetzelfde begraafboek vermeldt dat op dinsdag 12 maart 1748 te Oisterwijk de 'arme huisvrouw' van Peeter Pijneburg werd begraven. Mogelijk betreft het hier de begrafenis van Elizabeth Storimans.
Op vrijdag 29 februari 1760 wordt in datzelfde begraafboek te Oisterwijk de begrafenis gemeld van Peter Pijnenburg met de aantekening 'arm'. Het lijkt erop dat dit Peter Pijnenborg de weduwnaar van Elizabeth Storimans is geweest.

Het laatste kind dat van Petrus Storimans en Adriana Coijen bekend is, is Gertrudis Storimans. Zij wordt op dinsdag 9 mei 1719 te Oisterwijk gedoopt en zij heeft Joannes Berckelmans en Catharina Joannes van Irssel als doopgetuigen. De relatie tot deze doopgetuigen is nog niet achterhaald.
Met betrekking tot Gertrudis Storimans moet worden aangenomen dat zijn kort heeft geleefd. Verder gegevens ontbreken in elk geval.

Arnoldus Arnoldus (II) Storimans of Stoormans

gedoopt op 25 april 1679 te Moergestel;
zoon van Arnoldus Arnoldus (I) Storimans en Maria Jan Aert Wijnants van Iersel
overleden rond 1733.
Arnoldus Arnoldus (II) Storimans treedt op zondag 2 december 1708 te Enschot in het huwelijk met Adriana Heyliger Brocke, dochter Heiliger Elias Jan Brocken en Jenneke Jan Frank Wagemakers.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Aert Storimans, geboren vóór 1718;
begraven op 28 december 1740 te Berkel-Enschot;
Maria is op 17 januari 1733 te Oisterwijk getrouwd met Aert Adriaan de Lepper.
Dit huwelijk bleef kinderloos.
Mogelijk gaat het om dezelfde Aert Adriaan de Lepper waarvan bekend is dat hij in 1743 bij Magdalena Claessen een zoon, Martinus, kreeg en mogelijk eerder een dochter, Joanna en om dezelfde persoon, die als Arnoldus de Lepper op 26 mei 1744 te Oisterwijk in het huwelijk trad met Catharina Broek (of Catharina Peter Brocken) bij wie hij zes kinderen kreeg: Margarita, Mechtildis, Adrianus, Petrus (1), Petrus (2) en Michael. Op zaterdag 12 augustus 1752 is te Oisterwijk een Aert de Lepper begraven en op 27 februari 1767 een 'weduwe' Aard de Lepper.
2. Peternel Storimans, geboren vóór 1718;
Pitronella Storimans wordt op 18 mei 1789 te Tilburg begraven
Peternell Aardt Storimans huwt op 26 apr 1733 te Oisterwijk met Claas van Loon (Nicolai van Loon) en verhuist op 15 januari 1749 met hem van Enschot naar Tilburg
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth van Loon, geboren ca. 1742; overleden op 29 april 1805 te Tilburg
Elisabeth van Loon trouwt op1 juli 1770 te Tilburg met Cornelis van Amelsfort, geboren op 26 december 1743 te Tilburg als zoon van Norbert van Amelsfoort en Marie Martinus Brocken; Cornelis van Amelsfort overlijdt op 28 november 1819 te Tilburg
Uit dit huwelijk:
1. Peter van Amelsfort, gedoopt op 23 december 1771 Tilburg; overleden op 16 mei 1838 te Tilburg
2. Clasina van Amelsfort, gedoopt op 14 april 1774 Tilburg te Tilburg; overleden op 15 maart 1780 te Tilburg
3. Marinus van Amelsfoort, gedoopt op 29 april 1776 te Tilburg; overleden op 19 mei 1837 te Tilburg
4. Maria Theresia van Amersfort, geboren op 28 januari 1780 te Tilburg; overleden: 6 mei 1858 te Tilburg
5. Nicolaas van Amelsfort, geboren op 26 mei 1783 te Tilburg; overleden: 5 december 1846 te Tilburg;
Nicolaas van Amelsfort van lakenfebrikant
2. Lucia Nicolaas van Loon, geboortedatum onbekend; begraven op 1 april 1745 te Berkel-Enschot
3. Lucia van Loon, gedoopt op 27 april 1750 te Tilburg;
begraven op 19 september 1782 Tilburg (Stokhasselt)
Lucia van Loon trouwt op 25 april 1779 te Tilburg, met Adrianus van Amelsfort, geboren op 16 september 1746 te Tilburg als zoon van Norbert van Amelsfoort en Marie Martinus Brocken; overleden op 19 september 1782 te Tilburg (Stokhasselt)
Uit ditt huwelijk:
1. Norbertus van Amelsfort, geboren: 31 mei 1780 te Tilburg; overlijdensdatum onbekend
2. Clasina van Amelsfoort, geboren: op 26 augustus 1781 te Tilburg; overleden op 23 juni 1814 te Tilburg
4a. Adriana van Loon, gedoopt op 30 december 1753 te Tilburg; begraven op 2 januari 1754 te Tilburg
4b. Adrianus van Loon, gedoopt op 30 december 1753 te Tilburg; begraven op 2 januari 1754 te Tilburg
6. Adrianus van Loon, gedoopt op 4 april 1755 te Tilburg; begraven op 11 april 1755 te Tilburg
7. Simon van Loon, gedoopt 3 oktober 1756 te Tilburg; overleden op 1 maart 1826 te Tilburg
Simon van Loon was gehuwd met Joanna Maria de Jong, geboren rond 1759, overleden op 26 maart 1837 Tilburg (Hasselt)
Uit dit huwelijk:
1. Arnolda van Loon, geboren omstreeks 1784; overleden op 10 augustus1857 Tilburg
2. Cornelia van Loon, gedoopt op maandag 31 juli 1786 Tilburg; overleden op 7 januari 1866 Tilburg
3. Nicolaas van Loon, geboren rond 1790 Tilburg; overleden op 11 september 1873 Tilburg
4. Theodorus van Loon, geboortedatum onbekend; begraven op dinsdag 5 februari 1799 Tilburg
3. Helena Storimans, geboortedatum onbekend, maar liggend vóór 1718;
overleden tussen 1718 en 1733
4. Joanna Storimans, geboren na 1718;
haar overlijden ligt in elk geval niet vóór 1755.
Joanna was gehuwd met Adrianus van der Vliet
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius van der Vliet, gedoopt op 30 september 1755 te Tilburg
5. Arnoldus Arnoldus (III) Storimans, geboren te Enschot omstreeks 1727;
begraven op 15 november 1784 te Enschot
Maria Heiliger Brocke hertrouwt in 1735 met Hendrik Janse Teurlings, de weduwnaar van Jenneke Jansse van Gorcom.

Arnoldus Arnoldus (II) (Aart Aert) Storimans werd op dinsdag 25 april 1679 te Moergestel gedoopt, als zoon van Aert Arnout Stoormans en Maria Jansen (Aert Wijnants van Iersel). Zijn doopgetuigen waren Emmericus Antonius en Joanna Janssen . Wie deze doopgetuigen zijn geweest is niet bekend.
De toen in Udenhout woonachtige Aart Storimans gaf op 2 december 1708 te Oisterwijk voor de r.k. kerk zijn ja-woord aan de eveneens in Udenhout woonachtige Adriaentje Heyliger Brocke was. Daaraan voorafgaand waren zij op zaterdag 17 november 1708 te Oisterwijk bij de predikant van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk in ondertrouw gegaan. De getuigen bij het kerkelijk huwelijk waren Joannes Kempen en Jacob Kempen. De relatie van deze twee getuigen met het echtpaar is niet bekend
Adriaentje Heyliger Brocke werd op 24 mei 1685 te Oisterwijk gedoopt als dochter van Heiliger Elias Brocken of Brock (weduwnaar van Adriana Jan Robben) en Jenneken Jan Frank Wagemakers.

Aart Aert (II) Storimans en Adriana Brocke zijn diverse malen opgetreden als peter of als meter van kinderen van hun broers of zussen. Zo is Arnoldus Storimans op zaterdag 6 januari 1703 te Oisterwijk getuige bij de doop van Maria Corthout, de dochter van zijn zus Theodora Storimans en Jacobus Corthout. Op 29 augustus 1708 is hij te Oisterwijk getuige bij de doop van Cornelius van Irsel, de zoon van zijn zus Joanna Storimans en Hubertus (ook Gijsbertus) van Irsel. Op 5 juli 1711 is hij te Oisterwijk getuige bij de doop van Guilielmus Storimans, de zoon van zijn broer Petrus Storimans en Adriana Coijen. Op zondag 13 maart 1718 is hij in zijn hoedanigheid van (aangetrouwde) oom te Oisterwijk getuige bij de doop van Wilhelmus van Deursen, zoon van Francis van Deursen en Catharina Brocken, de zus van Adriaentje Heijliger Brocke. Niet lang daarna, op maandag 25 april 1718, is hij te Oisterwijk getuige bij de doop van Adriana van Abeelen, de dochter van Guielmus van Abeelen en Maria van Hees. Maria van Hees was in een eerder huwelijk getrouwd met Peter Heijliger Brocken, de broer van Adriaentje Heijliger Brocke. Op 10 april 1721 zien we hem als doopgetuige van Maria van Ermen, de dochter van zijn jongste zus Cornelia Storimans en Joannes van Ermen. Catharina, de eerder genoemde zus van Adriaentje, en haar man Frans Jan van Deursen zijn in 1725 beide overleden. Aert Storimans wordt dan toeziend voogd over Jan, Heijliger, Adriaen, Elis, Joost, Willem, Maria en Cornelia, de onmondige kinderen van wijlen Frans Jan van Deursen en wijlen Cathalijn Heijliger Brock. Adriaen Jan Timmermans is de momboir.
Adriaentje Heijliger Brocke is op dinsdag 26 augustus 1710 te Oisterwijk onder de naam, Adriana Aertse Storimans, getuige bij de doop van Helena Brocke, de dochter van haar broer Elins Brocken en Joanna Berghmans. Onder de naam Adriana Storimans is zij op 25 mei 1713 te Oisterwijk getuige bij de doop van Cornelia Brocke , dochter van haar broer Petrus Brocke en Maria van Hees.
N.B.: Maria Peter Brocke, een ander kind van Peter (Heijliger) Brocken en Maria Jan van Hees zal later omstreeks 1742 in het huwelijk treden met Joannes Antonius Storimans, een achterneef van Aart, namelijk een kleinzoon van Antonius Willibrordus Stoormans, de oom van Aart.

Aert Storimans en Adriaentje (Storimans) waren landbouwers. In 1718 worden zijn in de hoedanigheid van ‘hoofd’ en 'vrouw' aangeslagen voor de grondbelastingen in Berkel-Enschot (kohier hoofdgeld in plaats van gemaal in 1718). In hetzelfde belastingkohier van dat jaar staan ook opvolgend Maria Storimans, Peternel Storimans en Helena Storimans in de hoedanigheid van 'dochter' opgenomen. Behalve deze drie dochters hebben Aart en Adriaentje in elk geval ook nog een dochter Joanna en een zoon Aart gehad. W. de Bakker verwijst in dit verband naar een op 6 februari 1733 opgestelde inventaris waarin de dan nog in leven zijnde kinderen worden genoemd. Dat zijn: Maria, Petronella, Joanna en Aart . Het is heel goed mogelijk dat dit echtpaar meer kinderen heeft gehad, maar als dat het geval is geweest dan zijn die kinderen vóór 1733 weer overleden. Uit de in 1733 opgestelde inventaris kan in ieder geval worden afgeleid dat de in 1718 genoemde dochter Helena in 1733 niet meer tot de levenden behoort en dat er tussen 1718 en 1733 nog ten minste twee kinderen zijn geboren: Joanna en Aart. Naar hun juiste geboortedata blijft het echter gissen, want van geen van de kinderen zijn de doopgegevens bekend.

In 1729 was Aert al niet goed in staat meer om op het land te werken, mogelijk als gevolg van een ongeluk, want op 23 april van dat jaar heeft “Adriana Heijliger Brock, huisvrouw van Aert Storimans, midts indispositie vande voornoemde hare man, met recht van naderschap gelost ende gequeten een stuk akkerland genaamd 'den Bosch'“. Deze passage uit de toen opgestelde transportakte houdt in, dat Adriana wegens ziekte van haar man dat stuk akkerland mocht verkopen onder de voorwaarde dat het teruggekocht kon worden als Aert weer beter was. Waarschijnlijk komt hij in 1732 of 1733 te overlijden. De in 1733 opgestelde inventaris was namelijk nodig in verband met de vaststelling van de tocht op (het vruchtgebruik van) de goederen van Aart Aart Storimans ten behoeve van Adriaentje en daarvan kan alleen sprake zijn als Aert toen al overleden was.

Dat gegeven spoort goed met het gegeven dat Adriaentje op 8 februari 1735 te Oisterwijk hertrouwt met Hendrik Janse Teurlings, de weduwnaar van Jenneke Jansse van Gorcom. Hendriq Jan Teurlings en Jenneke Jan Jan van Gorcum waren op 23 december 1706 met elkaar getrouwd (althans op die datum voor de predikant van de Nederduits Gereformeerde Gemeente in ondertrouw gegaan). Jenneke van Gorcum was toen al twee maal weduwe, namelijk van Jan Anthonisse de Bruijn, met wie zij op 12 juni 1689 te Oisterwijk in het huwelijk was getreden, en van Cornelis Claese Teulings, met wie zij op 11 februari 1702 te Oisterwijk in ondertrouw ging. Uit het huwelijk van Hendrik Jan Teurings en Jenneke Jan Jan van Gorcum werd op een nog onbekende datum een dochter, Anna Maria Hendrik Teurlinks, geboren. Die Anna Maria Teurlinks werd bij het huwelijk in 1735 van haar vader met Adriaentje Heiliger Brocke dus de stiefdochter van Adriaentje en tegelijkertijd de stiefzus van de kinderen uit het huwelijk van Adriaentje met Arnoldus Arnoldus (II) Storimans. Anna Maria Teurlinks treedt op 29 maart 1750 te Oisterwijk in het huwelijk met Adriaan Willem Zegers. Anna Maria Teurlinks zien we later terug als getuige bij twee van de kinderen van haar stiefbroer Arnoldus Arnoldus (III). Ze wordt dan Anna Maria Turlinckx, resp. Anna Maria Turlinx genoemd. In 1779 is Joanna Segers doopgetuige bij nog weer een ander kind van Arnoldus Arnoldus (III) Storimans. Deze Joanna Segers is de op woensdag 26 september 1753 te Berkel-Enschot gedoopte dochter van Anna Maria Teurlinx en Adriani Wilm Segers.

Adriaentje Heyliger Brocke moet omstreeks 1746 zijn overleden.Volgens een akte van 10 december 1746 worden de goederen van haar voormalige echtgenoot, Aart Aart Storimans, onder zijn dan nog levende kinderen verdeeld.
De geboorte- of doopdatum van Maria Aart Storimans is, zoals opgemerkt, niet bekend. Op zaterdag 3 januari 1733 gaat echter ene Maria Aart Storimans, woonachtig te Enschot, te Oisterwijk in ondertrouw met Aart Adriaan de Lepper, eveneens afkomstig uit Enschot. Het huwelijk voor de predikant van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk volgt op 17 januari 1733. In het parochieregister van Enschot staat verder vermeld, dat aldaar op 28 december 1740 werd begraven Maria Aart Storijmans, echtgenote van Aart de Lepper'. Er zijn geen gegevens omtrent eventuele kinderen uit dit huwelijk. Dit laatste spoort ook met de vermelding in het begraafregister, daar staat namelijk bij aangetekend 'huisvrouw'. Als zij kinderen had gehad dan zou er naar alle waarschijnlijkheid hebben gestaan 'huisvrouw, laat kinderen na' of iets dergelijks.
Volgens gegevens die afkomstig zijn van de stamboom van de familie de Lepper, treedt Aert Adriaan de Lepper, na het overlijden van Maria Aert Storimans in het huwelijk met Magdalena Claessen en zou hij bij haar 4 kinderen hebben gehad: Joanna, Martinus, Adrianus en Elisabeth. Of dit dezelfde persoon is als de weduwnaar van Maria Aert Storimans staat nog niet vast. Wat geverifiëerd is kunnen worden, is dat op dinsdag 11 juni 1743 te Oisterwijk Martinus de Lepper wordt gedoopt als zoon van Arnoldus de Lepper en Magdalena Arien Classen. Nicolaus de Lepper en Joanna Maria Arien Classen zijn de doopgetuigen. Voorts is uit het begraafboek van de gereformeerde predikant te Oisterwijk bekend dat ruim één jaar eerder, op zaterdag 28 april 1742 te Oisterwijk een Liesebet Arieje de Lepper werd begraven. Dat zou een eerder kind uit het huwelijk met Magdalena Classen kunnen zijn. Als het om een baby of jong kind gaat staat dat er in dit begraafboek doorgaans bij vermeld. Bij de begrafenis van Liesbet Arieje de Lepper is dat echter niet het geval. Meer waarschijnlijk gaat het hier om de op dinsdag 23 februari 1723 te Oisterwijk gedoopte Elisabeth de Lepper, de dochter van Ariën de Lepper en Anneke Wouter Span, die - omdat zij toen nog onmondig was - volgens het voogdijregister van Oisterwijk op 25 januari 1735 Jan Wouter Span en Jan Adriaan Schapendonq als voogd krijgt toegewezen. Johanna Arnoldus de Lepper (die als ongehuwde op 15 november 1781 in Berkel-Enschot wordt begraven met achterlating van twee halfbroers) zou een zus van Martinus de Lepper geweest kunnen zijn. Martinus en Johanna Aert de Lepper worden althans in de jaren gezamenlijk genoemd in het verpondingsregister van Heukelom. In het r.k. trouwboek van Oisterwijk staat op dinsdag 26 mei 1744 het huwelijk aangetekend van Arnoldus de Lepper en Catharina Broek. Van dit echtpaar staat vast dat zij als Arnoldus de Lepper en Catharina Peter Brocke(n) zes kinderen kregen: Margarita (gedoopt op vrijdag 12 februari 1745 te Oisterwijk; doopgetuigen: Walterus van Iersel en Adriana Adrianus Vuchs), Mechtildis (gedoopt op vrijdag 4 maart 1746 te Oisterwijk; doopgetuigen: Justinus Arien Driessen en Catharina Petrus Brockx); Adrianus de Lepper (gedoopt op zondag 12 maart 1747 te Oisterwijk; doopgetuigen: Nicolaus de Lepper en Maria Willen Brocke); Petrus (1) (gedoopt op dinsdag 22 oktober 1748 te Oisterwijk; doopgetuigen: Justina Arien Vrijs Driessen en Catharina Brocke); Petrus (2) (gedoopt op dinsdag 7 april 1750 te Oisterwijk; doopgetuigen: Guilielmus van Overbeek en Maria Niclas de Lepper) en Michael (gedoopt op donderdag 28 oktober 1751 te Oisterwijk; doopgetuigen: Arnoldus Pijnenborg en Joanna de Lepper. Op zaterdag 12 augustus 1752 is te Oisterwijk een Aert de Lepper begraven. Op 28 december 1752 wordt te Oisterwijk een te Huijkelom geboren 'kind van (de toen al overleden) Aert de Lepper' begraven en op 6 februari 1756 andermaal een te Huijkelom geboren 'kind van (de toen al overleden) Aert de Lepper'. Op 27 februari 1767 volgt de begrafenis van een 'weduwe' Aard de Lepper. Dat moet dan Catharina Peter Brocke(n) geweest zijn.

Op zaterdag 11 april 1733 gingen de uit Enschot afkomstige Pieternell Aardt Storimans en Claas van Loon voor de Oisterwijkse predikant in ondertrouw en op 26 april 1733 volgde het huwelijk. Van dit huwelijk zijn geen getuigen bekend. Zij hebben in Enschot waarschijnlijk twee kinderen gekregen. Het ene kind is Elizabetha van Loon, haar precieze geboorte- of doopdatum is niet bekend, wat wel bekend is, is dat zij volgens de met betrekking tot de famile van Amelsfort opgestelde stamboom op 1 juli 1770 te Tilburg met Cornelis van Amelsfort in het huwelijk trad. Cornelis van Amelsfort was de op 26 december 1743 te Tilburg geboren zoon van Norbert van Amelsfoort en Marie Martinus Brocken. Cornelis van Amelsfort overlijdt op 28 november 1819 te Tilburg.
Uit het huwelijk tussen Cornelis van Amelsfoort en Elizabetha van Loon zijn vijf kinderen bekend.
1. Peter van Amelsfort, gedoopt op maandag 23 december 1771 te Tilburg; doopgetuige Maria Anna van Beurden; overleden op 16 mei 1838 Tilburg.
2. Clasina van Amelsfort, gedoopt op donderdag 14 april 1774 te Tilburg; doopgetuige Petronella van Loon; overleden op 15 maart 1780 te Tilburg
3. Marinus van Amelsfoort, gedoopt op maandag 29 april 1776 Tilburg; overleden op 19 mei 1837 te Tilburg; deze Marinus van Amelsfoort van fabrikant te Tilburg
4. Maria Theresia van Amersfort, geboren op 28 januari 1780 te Tilburg; gedoopt op zaterdag 29 januari 1780 Tilburg; doopgetuige: Cornelia Hutten; overleden: 6 mei 1858 Tilburg
5. Nicolaas van Amelsfort, gedoopt op maandag 26 mei 1783 Tilburg; doopgetuige: Petronilla van Loon; overleden op 5 december 1846 Tilburg; deze Nicolaas van Amelsfort van lakenfabrikant te Tilburg
De geboortedatum van het ander te Enschot geboren kind kind van Nicolaas van Loon en Petronella Storimans is niet bekend, maar wel dat op donderdag 1 april 1745 te Berkel-Enschot Lucia, dochter van Nicolaas van Loon werd begraven.
Blijkens uit een te Enschot afgegeven borgbrief van 15 januari 1749 verhuisden Peternel Aart Storimans en Claas van Loon van Enschot naar Tilburg. In Tilburg laten Petronella Storimans en Nicolai van Loon op maandag 27 april 1750 hun (tweede) dochter Lucia van Loon dopen; de doopgetuige is Elizabetha Maes. Deze (tweede) Lucia van Loon treedt op 25 april 1779 te Tilburg in het huwelijk met Adrianus van Amelsfort. Deze Adrianus is een broer van de man van haar oudere zus Elisabeth; hij werd op 16 september 1746 te Tilburg geboren als zoon van Norbert van Amelsfoort en Marie Martinus Brocken. Adriaan van Amelsfort overleed op 19 september 1782 te Tilburg (Stokhasselt).
Uit het huwelijk tussen Adrianus van Amelsfoort en Lucia van Loon zijn twee kinderen bekend.
1. Norbertus van Amelsfort, gedoopt op woensdag 31 mei 1780 Tilburg; doopgetuige zijn tante: Petronilla van Amelsfort; overlijdensdatum onbekend
2. Clasina van Amelsfort, gedoopt op zondag 26 augustus 1781 Tilburg; doopgetuige: Petronilla van Loon; overlijdensdatum onbekend
Lucia van Loon wordt op donderdag 19 september 1782 te Tilburg (Stokhasselt) begraven als de weduwe van Adriaan van Amelsvoort-van Loon, met de aantekening ‘laar kinderen na; avond’.
Na de geboorte van Lucia (2) van Loon krigen Nicolaas van Loon en Petronella Storimans een tweeling, Adrianus en Adriana. Deze twee kinderen worden op 30 december 1753 te Tilburg gedoopt. De doopgetuige van Adrianus is Elizabetha de Beer en van Adriana is Joanna van der Vliet; deze Joanna van der Vliet is de zus van Petronella die getrouwd was met Adriani van der Vliet. De tweeling is niet levensvatbaar, want op 2 januari 1754 worden beide kinderen in Tilburg begraven met bij elk de vermelding 'woonplaats: Tilburg (Hoeven); laat ouders na'.
Na het overlijden van de tweeling wordt op vrijdag 4 april 1755 opnieuw een Adrianus van Loon ten doop gehouden; Elizabetha de Beer is andermaal de doopgetuige. Ook deze Adrianus heeft geen lang leven. Hij wordt op vrijdag 11 april 1755 te Tilburg als Adrianus, zoon van Nicolaes van Loon te Tilburg begraven met de vermelding 'woonplaats: Tilburg (Hasselt); kind, laat ouders na'. Ten slotte wordt van dit echtpaar op zondag 3 oktober 1756 te Tilburg hun zoon Simon van Loon gedoopt en hierbij is Elizabetha van Loon de doopgetuige.
Van Simon van Loon is bekend dat hij kleermaker was, getrouwd is geweest met Johanna Maria de Jong en op 1 maart 1826 kwam te overlijden.. Het echtpaar Simon van Loon en Johanna Maria de Jong had ten minste vier kinderen.
1. Arnolda van Loon, geboren omstreeks 1784; overleden op 10 augustus1857 Tilburg; Arnolda van Loon was gehuwd met Peter de Kock; deze Peter de Kock doet op 10 augustus 1857 te Tilburg aangifte van het overlijden van zijn echtgenote Arnolda van Loon
2. Cornelia van Loon, gedoopt op maandag 31 juli 1786 te Tilburg; op 1 maart 1832 te Tilburg in het huwelijk getreden met Francis Staps; deze Francis Staps werd op zondag 7 februari 1768 te Tilburg gedoopt als zoon van Adriaan Staps en Antonia van Erven; Cornelia van Loon was bij haar huwelijk spinster; van het overlijden van Cornelia van Loon wordt op 7 januari 1866 Tilburg aangifte gedaan door haar broer, Nicolaas van Loon
3. Nicolaas van Loon, geboren rond 1790 Tilburg; Nicolaas van Loon was kleermaker; van zijn overlijden wordt op 11 september 1873 te Tilburg aangifte gedaan door zijn neef, Simon de Cock; Simon de Cock was de zoon van Arnolda van Loon de zus van Nicoalaas van Loon
4. Theodorus van Loon, geboortedatum onbekend; woonachtig te Tilburg (Stokhasselt); begraven op dinsdag 5 februari 1799 Tilburg als zoon van Simon van Loon, onder vermelding van ‘laat ouders na’.

Petronella Storimans is op zaterdag 21 april 1770 onder de naam, Petronilla van Loon, te Berkel-Enschot getuige bij de doop van Adrianus Storimans, de zoon van haar broer Arnoldus Arnoldus (III) Storimans en Aldegunda Simons.
Pitronella Storimans wordt op 18 mei 1789 te Tilburg begraven. Het begraafboek vermeldt: "woonplaats: Tilburg (Stokhasselt); laat kinderen na." Volgens diezelfde opgave zou haar man, Nicolaas van Loon, dan al zijn overleden.
(N.B.: Op 16 augustus 1795 treedt een geheel andere Petronella Storimans, namelijk een achter-achterkleinkind van Peter Aart Storimans, in het huwelijk met Adrianus van Loon.)

Van Helena Storimans is alleen bekend dat zij in 1718 in het kohier van de grondbelasting (hoofdgeld in plaats van gemaal) wordt genoemd als dochter van Aart Storimans en Adriaentje Storimans. In de eerder genoemde inventarisakte uit 1733 staat zij niet meer vermeld, zodat moet worden aangenomen dat zij tussen 1718 en 1733 is overleden.

Uit de eerder genoemde verpondingskohiers valt af te lijden dat Joanna (Aart) Storimans na 1718 geboren moet zijn en uit de delingsakte van 1746 dat zij in dat jaar al volwassen was. Haar geboortedatum ligt dus tussen 1718 en 1725. Haar spoor vinden we vervolgens terug als op dinsdag 30 september 1755 te Tilburg Cornelius van der Vliet wordt gedoopt, zoon van Adriani van der Vliet en Joanna Storimans. Cornelia Simons is de doopgetuige. Uit het feit dat Joanna van der Vliet op 30 december 1753 de doopgetuige is van Adriana, één van de tweeling van Petronella Storimans, is afgeleid dat de Joanna Storimans die met Adriani van der Vliet was gehuwd de zus van Petronella is geweest en daarmee dus de in de akte uit 1733 genoemde dochter van Aart Storimans en Adriaentje Heyliger Brocke. Joanna Aart Storimans is voorts op woensdag 1 november 1758 te Berkel-Enschot getuige bij de doop van Arnoldus Storimans, zoon van haar broer Arnoldus Arnoldus (III) Storimans en Joanna Jan Robben. Adrianus van Vliet is op vrijdag 27 juni 1760 te Berkel-Enschot getuige bij de doop van Joannes Storimans, een andere zoon van Arnoldus Arnoldus (III) Storimans en Joanna Jan Robben. Als echtgenoot van Joanna was hij de aangetrouwde oom van de dopeling.

Guilielmus (Willem) Antonius Storimans

Gedoopt op 22 juli 1693 te Oisterwijk
zoon van Antonius Willibrordus Storimans en Maria Jansen de Bondt;
overlijdensdatum vóór 1734
Guilielmus Storimans trouwt met Maria Birgitta Kouwenbergh (ook: Kauwenbergh of Couwenbergh), afkomstig uit Rosmaken, geboorte- en overlijdensdatum zijn onbekend
Uit dit huwelijk:
1. Mathias Storimans, gedoopt op 20 maart 1721 te 's-Hertogenbosch;
overlijdensdatum onbekend
2. Antonius Storimans, gedoopt op 21 februari 1723 te 's-Hertogenbosch;
overlijdensdatum onbekend
3. Adrianus Storimans, gedoopt op 7 februari 1724 te 's-Hertogenbosch;
overlijdensdatum onbekend
Na het overlijden van Guilielmus ergens vóór 1734 hertrouwt Maria Birgitta Couwenbergh met Constantinus dus Missie.
Uit dit tweede huwelijk van Maria Birgitta Couwenbergh
(1.) Nicolaus Franciscus du Missie, gedoopt op dinsdag 31 augustus 1734 in de St.Jacob te 's-Hertogenbosch

Blijkens de voogdijbeschikking die werd opgesteld bij het overlijden van zijn ouders is Willem, het oudste kind van Anthonij Stoormans en Maria Jan de Bont. Dit kind wordt onder de naam Guilielmus Storimans op woensdag 22 juli 1693 te Oisterwijk gedoopt. Hij krijgt Petrus Arien van Gurcum en Antonia Dirick Schoenmaeckers als peter en meter. Peter Arien van Gurcum is de weduwnaar van de Digna Anthonij Stoormans, de tante van Antonius Wllibrordus en Antonia Dirik Schoenmaeckers is dezelfde die ook al bij het huwelijk van Antonius Willibrordus met Maria de Bondt getuige was.
Guilielmus treedt op woensdag 7 september 1718 te Oisterwijk als getuige op bij de doop van Antonius Storimans, de oudste zoon van zijn broer Joannes.
Guilielmus trouwt met Maria Birgitta Kouwenbergh. Wanneer is niet precies bekend, maar dat moet ergens in 1720 zijn geweest, want als op 20 maart 1721 hun eerste kind wordt geboren dan vermeldt de doopinschrijving dat het een wettig kind was. Die doopinschrijving vermeldt tevens dat de ouders uit Rosmalen afkomstig zijn, zodat mag worden aangenomen dat Guilielmus van Oisterwijk naar Rosmalen is verhuisd.
Guilielmus is vóór 1734 overleden. Op dinsdag 31 augustus 1734 wordt namelijk in de St. Jacobs kerk te 's-Hertogenbosch Nicolaus Franciscus du Missie ten doop gehouden al wettig kind van Maria Birgitta Couwenberg en Constantinus du Missie. Joannes Storimans, de jongere broer van Guilielmus Storimans en Maria van Schijndel zijn de doopgetuigen. Dat kan dus alleen als Maria Birgitta voor die tijd de weduwe van Guilielmus was geworden en vervolgens met Constantinus du Missie is getrouwd.

Het eerst kind dat uit het huwelijk van Guilielmus Antonius Storimans en Maria Kauwenbergh bekend is, is Mathias Storimans. Hij wordt op donderdag 20 maart 1721 in de St. Jacob te 's-Hertogenbosch gedoopt. Zijn peter en meter waren Gerardus van Grinsven en Mechtildis Storimans. Mechtildis Storimans is een jongere zus van Guilielmus. Wie Gerardus van Grinsven was is niet bekend.

Het tweede kind dat uit het huwelijk van Guilielmus Antonius Storimans en Maria Birgitta Kauwenbergh wordt Antonius Storimans genoemd. Zijn doop vindt plaats op zondag 21 februari 1723 in de St. Jacob te 's-Hertogenbosch. Hier zijn een jongere broer van Guilielmus, t.w. Joannes Storimans en Adriana van Kessel de peter en meter. De positie van Adriana van Kessel is nog niet achterhaald.

Adrianus Storimans is het derde kind dat uit het huwelijk van Guilielmus Antonius Storimans en Maria Birgitta Kouwenbergh bekend is. Adrianus wordt op zondag 27 februari 1724 in de St. Jacob te 's-Hertogenbosch gedoopt. Zijn peter en meter waren Henricus Kouwenbergh en Margarita Storimans. Henricus Kouwenberg is waarschijnlijk een broer van de moeder van de dopeling. Margareta Storimans is een jongere zus van Guilielmus.

Joannes Antonius Storimans

Geboortedatum onbekend, doch omstreeks 1694
zoon van Antonius Willibrordus Storemans en Maria Jansen de Bondt;
op 12 augustus 1771 'in de kerk' te Oisterwijk begraven
Joannes Antonius Storimans gaat op 20 juni 1717 te Oisterwijk zijn eerste huwelijk aan met Johanna Gommert de Cort, gedoopt op maandag 24 maart 1692 te Oisterwijk als dochter van Gommarus Peeter de Cort en Maria Cornelis Couwenbergh;
Joanna de Cort overlijdt vóór 1741
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Joannes Storimans, gedoopt op 7 september 1718 te Oisterwijk;
begraven op
2. Cornelius Vincentius Stormans, gedoopt op 5 april 1720 te Oisterwijk
Zijn tweede huwelijk gaat Joannes Antonius Storimans op 26 november 1741 te Oisterwijk aan met Maria Brock (ook: Maria Peter Brocke), omstreeks 1710 te Est geboren als dochter van Peter Heijliger Brocke; Maria Brocke wordt op 16 juli 1757 'in de kerk' van Oisterwijk begraven.
Uit dit huwelijk:
3. Joannes Franciscus Storimans, gedoopt op 26 april 1742 te Oisterwijk;
overleden op 21 februari 1815 te Oisterwijk
4. Maria Elizabeth Storimans, gedoopt op 4 februari 1744 te Oisterwijk;
begraven op 28 december 1751 te Oisterwijk
Joannes Storemans is tevens de vader van een bij zijn dienstmeid, Maria Catharina Joannes van Dormaele (geboren op 29 januari 1738 te Moergestel, verwekt onwettig kind.
-- Joanna, gedoopt op op 8 oktober 1757 te Moergestel

Het is enigszins verwonderlijk dat de geboorte- of doopdatum van Joannes Antonius Storimans, zoon van Antonius Willibrordus Stoormans en Maria Jansen de Bondt, niet bekend is. Van de andere kinderen van dit echtpaar die in de voogdijbeschikking van 17 maart 1704 worden genoemd, zijn de doopgegevens wel teruggevonden, maar van Joannes echter niet.
Het vermoeden bestaat dat Antonius Willibrordus Stoormans en Maria Janse de Bondt tijdelijk hun woonplaats Oisterwijk hebben verruild voor Est (Gld). In de database van de mormonen te Salt Lake City staat namelijk met betrekking tot zowel Joannes Storimans als met betrekking tot zijn tweede vrouw, Maria Brocke, vermeld dat zij in Est geboren zouden zijn. Of dit inderdaad zo is, is nog niet geverifieerd kunnen worden. Alle andere gegevens die over Joannes Antonius bekend zijn hebben in elk geval betrekking op Oisterwijk. Daar wordt hij ook op maandag 12 augustus 1771 'in de kerk' begraven. Dit voorrecht om 'in de kerk' begraven te worden dankt hij aan de status die hij gedurende zijn leven in het Oisterwijk en omstreken had opgebouwd.
Joannes Antonius is namelijk de Jan Storimans geweest die tussen 1725 en 1735 'gecommitteerde' is geweest van het Kwartier Oisterwijk binnen de Meijerij van Den Bosch. In die functie (indertijd vergelijkbaar met 'schepen' en thans met wat een 'gedeputeerde van Provinciale Staten' zou worden genoemd, maar dan niet op provinciaal, maar op gewestelijk niveau) heeft hij drie jaar achtereen zorg gedragen voor de rekening van het Kwartier Oisterwijk. Deze rekeningen worden nog bewaard in het Regionaal Historisch Centrum te Tilburg.
Jan Anthonius Storimans gaat op 5 juni 1717 te Oisterwijk in ondertrouw met Johanna Gommert de Cort en op zondag 20 juni 1717 volgt het kerkelijk huwelijk. Joannes Campion en Anna Maria de Moij zijn de getuigen bij het burgerlijk huwelijk en Aert Egen Teurlinghs en Cornelis Adriaen Deckers bij het kerkelijk huwelijk. De relatie met Anna Maria de Moij en Cornelis Adriaan Deckers gaat terug op Joanna Stoormans, de oudtante van Joannes Antonius Storimans. Deze oudtante was getrouwd met Joannes Adrianus Deckers en die Joannes Adrianus Deckers was weer geparenteerd aan Anneken Gerrit van Roij. We zien ook een Maria de Moij als doopgetuige bij de doop van Arnoldus Storimans op vrijdag 12 juli 1709 te Oisterwijk, zoon van een ander oudtantezegger van Joanna Storimans, namelijk Petrus Storimans.
Joanna Gommert de Cort werd op maandag 24 maart 1692 te Oisterwijk gedoopt als dochter van Gommarus Peeter de Cort en Maria Cornelis Couwenbergh. Haar oom (broer van haar vader) Andreas Peeter de Cort en Adriana Nauwen waren haar peter en meter. Joanna de Cort moet vóór 1741 zijn overleden, want op 10 november 1741 gaar Joannes Antonius Storimans (dan al tegen de 50 jaar oud) te Oisterwijk in ondertrouw met Maria Brock (ook wel Maria Peter Brocke genoemd), de weduwe van Peter van Liemt. Op 26 november 1741 volgt het kerkelijk huwelijk, waarbij Jan van de Plasch en Stephanus van der Henst de getuigen zijn. Jan van de Plas en Stephanus van den Hen(g)st zijn beiden notabelen uit Oisterwijk; Jan van de(r) Plas was 'gemeente-ontvanger' en Stephanus van der Hengst was de geautoriseerde chirurgijn in de 'Vrijheid van Oisterwijk'.
Maria Peter Brocke is de omstreeks 1710 te Est geboren dochter van Peter Heijliger Brocke en die Peter Heijliger Brocke was de broer van Adriaentje Heijliger Brocke, de echtgenote van Arnoldus Arnoldus (II) Storimans, de achterneef van Joannes Antonius Storimans.
Maria Peter Brocke overlijdt in 1757. Het begraafboek van de Oisterwijkse predikant vermeldt althans dat op 16 juli 1757 te Oisterwijk 'in de kerk' werd begraven de 'huisvrouw van Jan Stoorimans'. De 'huisvrouw Jan Stoorimans' ontleende het voorecht om 'in de kerk' begraven te worden uiteraard aan de status die haar man, als behorend tot de notabelen van Oisterwijk, had opgebouwd.
Jan Storimans komt zijn familiale plichten goed na. Op zondag 21 februari 1723 is hij in de St. Jacobs kerk te 's-Hertogenbosch getuige bij de doop va Antonius Storimans, een zoon van zijn oudste broer Guilielmus en, na het overlijden van deze broer, treedt hij op dinsdag 31 augustus 1734 in de St. Jacobs kerk te 's-Hertogenbosch aan als dooppeter van Nicolaus Franciscus du Missie, een kind van Maria Birgitta Couwenbergh, de weduwe van diezelfde broer, en Constantinus du Missie. Op 3 maart 1727 is hij getuige bij de doop van Cornelius Josephus van Esch, de zoon van zijn zus Mechtildis en Petrus van Esch. Op 24 december 1743 wordt Jan Storimans samen met Jan van Iersel voogd over Maria en Antonij, de twee dan nog levende kinderen van het echtpaar Mechtildis Storimans en Petrus van Esch. Op 29 september 1729 is hij getuige bij de doop van Antonia Wagenmakers, de tweede dochter van zijn jongste zus Margriet en Adriaan Wageman (Wagemakers). Op 9 januari 1742 wordt hij samen met Jan Rademakers voogd over Maria, Anthonetta en Francis Wagemakers, de dan nog levende kinderen van dat echtpaar. Op 2 april 1756 stellen Maria Peter Brokke en haar stiefzus Adriana van Abeelen (Maria was een dochter uit het eerste huwelijk van Maria van Hees met Peter Heijliger Brocke en Adriana was een dochter uit het tweede huwelijk van Maria van Hees met Guielmus van Abeelen) zich borg voor een bedrag van '350 gulden bastaard kapitaal' ten behoeve van de armenkas van Oisterwijk. Deze borgstelling vindt plaats via overdracht van een door het 'Corpus' van Berkel uitgegeven obligatie aan de heer Jacobus Althoffer, diaken van de gereformeerde gemeente van Oisterwijk. Die overdracht werd verricht door Jan Storimans, de echtgenoot van Maria Peter Brokke, en door Jan Nicolaes Vughts, eertijds de voogd van Adriaantje Willem van Abeelen.
We zien Jan Storimans in de periode 1727-1733 ook herhaaldelijk genoemd als getuige van diverse huwelijken in Oisterwijk. Hij is dat dan samen met andere bestuurders, zoals Jacob Althoffer, de later Stadhouder van het Kwartier Oisterwijk en de namen van de bruid of bruidegom zijn dan steeds namen die ook op andere wijze met de familie Storimans in verband gebracht kunnen worden, zoals Van Hees, Brocken en Pijnenborgh.
Van Joannes Antonius Storimans is verder bekend dat hij kennelijk paardentuigmaker was en in 1757 - hij is dan vermoedelijk al over de 60 jaar - een buitenechtelijk kind, Joanna genaamd, heeft verwekt bij zijn dienstmeid, Maria Catharina Joannes van Dormaele. Deze Maria Catharina Joannes van Dormaele is naar alle waarschijnlijkheid de op 29 januari 1738 te Moergestel geboren dochter van Joannes van Doremaele en Joanna van Ophuijsen [getuigen doop: Cornelia Ophuijsen en Norbertus Baten]. In dat geval was zij dus 19 jaar toen zij van haar dochter, Joanna, beviel. Het vermoeden bestaat dat Maria Catharina van Doremael later een huwelijk aangaat met Simon Schoots. Op 22 maart 1762 wordt althans te Moergesteld een Cornelia Schoots geboren, wettige dochter van Sijmonis Schoots en Maria Catharinas van Dormaele, waarbij een Anna Elisabeth van Doremaele de doopgetuige is. Maria Catharina van Dormaele had een jongere zus (1 van de 12 kinderen) die Anna Elisabeth heette. Zie verderop over Joanna.

Het tweede kind uit het eerste huwelijk van Joannes Antonius Storimans en Joanna de Cort krijgt bij zijn doop op vrijdag 5 april 1720 als doopnamen Cornelius Vincentius Storimans. Zijn peter en meter waren Franciscus de Cort en Maria van Dooren. Franciscus de Kort is de op 22 augustus 1695 gedoopte jongere broer van Joanna de Cort en dus een oom van de dopeling en Maria van Dooren (Maria Gerrit Peters van Doorn) is de echtgenote van Jan Jacobs van de Plas. Deze Jan Jacob van der Plas was de 'gemeente-ontvanger' van Oisterwijk en we zien hem in 1741 terug als hij getuige is bij het tweede huwelijk van Joannes Antonius Storimans en Maria Peter Brocke.
Van Cornelius Vincentius is verder niets bekend; vermoedelijk is hij jong en ongehuwd gestorven.
Aanvankelijk bestond niettemin het vermoeden dat hij tot 1841 zou hebben geleefd. De burgerlijke stand van Tilburg vermeldt namelijk dat in 1841 aldaar een Vincentius Stroomans kwam te overlijden. Nadien werd echter duidelijk dat het hier om een rond september 1840 geboren baby gaat die op 16 november 1840 bij de kerk te Tilburg werd gevonden en door Jan Baptist de Kort, oud 72 jaar, bij de burgerlijke stand werd aangeven. De vondeling kreeg bij inschrijving in de burgerlijke stand de toepasselijke naam Vin(d)-centius Stroo-mans, omdat hij waarschijnlijk in een mandje met stro gevonden was.

Maria Elisabetha Storimans, de dochter uit het tweede huwelijk van Joannes Antonius Storimans met Maria Peter Brocke, wordt gedoopt op dinsdag 4 februari 1744 te Oisterwijk. Antonius Storimans en Adriana van Limbde zijn de doopgetuigen. Antonius Storimans is ongetwijfeld de 26 jaar oudere (half)broer van Maria Elisabetha uit het eerste huwelijk van Joannes Antonius met Joanna de Cort.
Maria Elisabetha is geen lang leven beschoren. Aangenomen mag namelijk worden dat 'het kind van Jan Storimans', dat op 28 december 1751 te Oisterwijk begraven wordt, deze Maria Elisabetha is geweest. Van Joannes, het andere kind van Jan Storimans en Maria Peter Brocke, is namelijk bekend dat hij na 1751 nog in leven was, terwijl in de registers verder ook niets meer van een Maria Elisabetha Storimans uit Oisterwijk vernomen wordt.

In het doopboek van Moergestel wordt op zaterdag 8 oktober 1757 de doop gemeld van een onwettig kind, Joanna, genaamd.

In het Nederlands staat er het volgende: [Op 8 oktober 1757] is gedoopt Joanna, de onechte baby van Joannes Storemans, paardentuigmaker in Oisterwijk en eertijds schepen aldaar, en van Maria Catharina Joannis van Dormaele; getuigen: Henricus Joannis van Dormael en Joanna van Dormael. Opmerking: de moeder, zijn dienstmeid, heeft bij schepenakte onder ede verklaard dat voornoemde Joannes Storemans de vader van haar nakomelinge is.
Van deze Joanna Storemans zijn verder geen gegevens meer gevonden. Dat gaat ook op Joanna van Dormaele of een van de spellingsvarianten van die naam, uigaande van de veronderstelling dat zij verder met de achternaam van haar moeder door het leven is gegaan. Een vroeg overlijden is een ander mogelijkheid.

Walterus (Wouter) Nicolaus Storemans

gedoopt op 26 februari 1705 te Moergestel
zoon van Nicolaus Lambreght Stoormans en Jenneke Wouter Snellars;
begraven op donderdag 31 december 1772 Moergestel
Walterus Nicolaus Storemans trouwt op 15 mei 1735 te Moergestel met Maria Catharina van den Broek.
(Maria) Catharina wordt op 30 januari 1748 te Moergestel begraven.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaus Storemans, gedoopt op 29 november 1735 te Moergestel
begraven op 7 december 1735 te Moergestel
2. NN Stoirmans, geboortedatum september of oktober 1736
begraven op 16 oktober 1736 te Moergestel
3. Nicolaus (2) Walterus Storemans, gedoopt op 27 oktober 1737 Moergestel
4. Petrus Walterus Storimans, gedoopt op 20 november 1740 te Moergestel
Walterus Nicolaus Storemans trouwt, na het overlijden van zijn eerste vrouw, op een onbekende datum met Catharina de Wit
Uit dit huwelijk:
5. Cornelius Walterus Storemans, gedoopt op 19 februari 1750 te Moergestel
6. en mogelijk ook: Catharina Storimans, geboren op 29 september 1751 Moergestel

Walterus Nicolaus Storemans wordt op donderdag 26 februari 1705 Moergestel gedoopt als zoon van Nicolaus Storemans en Joanna N... De getuigen bij deze doop zijn Jaspar Walschots, namens Dielis Peeters, en Joanna huisvrouw Antonius Bel. 'Joanna N.' die als moeder van de dopeling staat ingeschreven is ongetwijfeld Jenneke Wouter Snellaers, de tweede vrouw van Nicolaus Lambert Storemans. Wie Jaspar Walschots, resp. Dielis Peeters zijn is niet bekend, maar Joanna, huisvrouw Antonius Bel, is Joanna Stoormans, een tante van de vader van de dopeling.
Walterus gaat op 30 april 1735 te Moergestel in ondertrouw met Maria Catharina van den Broek. Op zondag 15 mei 1735 wordt te Moergestel het burgerlijk en het kerkelijk huwelijk gesloten. Anna Elisabeta Gatoffs en Petronilla van Rijsewijck zijn getuigen bij het burgerlijk huwelijk. De dames Gatoffs en Van Rijsewijck keren in de periode 1730-1750 steeds terug als getuige bij civiele huwelijken in Moergestel. Waarschijnlijk hadden zij (of hun echtgenoten) een functie in het dorpsbestuur die met zich meebracht dat zij bij burgerlijke huwelijken voor de schepenen als getuige optraden.
Maria Catharina van den Broek is waarschijnlijk degene die op 30 januari 1748 als 'Catharina Storimans' te Moergestel werd begraven. Volgens de database overlijden en begraven Moergestel wordt op 28 augustus 1766 een Maria Catharina van den Broek begraven. Aangenomen is dat dit niet de echtgenote van Walterus Nicolaus Storemans is geweest, maar een ander. Walterus krijgt namelijk op 19 februari 1750 een zoon, Cornelius, bij Catharina de Wit en de getuigen bij de doop van die Cornelius Storemans zijn Maria de Wit en Henricus van den Broek. Gelet op het gegeven dat dit familieleden zijn van resp. Maria Catharina van den Broek en Catharina de Wit, mag gevoeglijk worden aangenomen dat Maria Catharina van den Broek dan niet meer in leven is. Als dat wel het geval geweest zou zijn dan zou Cornelius Storemans immers ofwel buitenechtelijk ofwel na een voorafgaande ontbinding van het huwelijk of scheiding tussen Walterus en Maria Catharina van den Broek ter wereld moeten zijn gekomen. En in die situatie is het onwaarschijnlijk dat Henricus van den Broek de peetouder wordt van het kind van zijn (voormalige) zwager. Als Cornelius, als zoon van Walterus Storemans en Catharina de Wit op 19 februari 1750 in het doopregister wordt ingeschreven wordt daarbij echter wel vermeld 'onder voorwaarden'. Aangenomen is dat Walterus bij de geboorte van Cornelius nog niet gehuwd was met Catharina de Wit en dat als voorwaarde bij de doop is gesteld dat het kind via een huwelijk als wettig moest worden aangenomen.
Walterus Nicolaus Storemans wordt op 31 december 1772, als Wouter Stoirmans, te Moergestel begraven.
De overlijdensdatum van Catharina de Wit is nog niet achterhaald. Het is waarschijnlijk dat zij vóór 1784 is overleden (zie hieronder bij Catharina Storimans).

De oudste zoon van Walterus Nicolaus Storemans en Maria Catharina van den Broek was Nicolaus (Walterus) Storemans. Hij werd op dinsdag 29 november 1735 te Moergestel gedoopt met als doopgetuigen zijn oma, Joanna Nicolaus Storemans (dit is Jenneke Wouter Snellaers) en Henricus van den Broek. Het is deze Nicolaus die op 7 december 1735 als 'kind van Wouter Stoirmans te Moergestel wordt begraven, want het kind dat Walterus Nicolaus Storemans en Maria Catharina van den Broek op 27 oktober 1737 te Moergestel laten dopen wordt opnieuw Nicolaus genoemd.

In het begraafregister van Moergestel staat vermeld dat op 16 oktober aldaar een kind van Waltherus Stoirmans is begraven. Over de geboortedatum van dit kind is niets bekend. Aannemelijk is dat Maria Catharina van den Broek in de dagen voor 16 oktober 1736 bevallen is van een (dood geboren) kind.

Of Catharina Storimans een dochter is van Walterus Storimans en Catharina de Wit staat niet voor 100% vast, maar het is wel waarschijnlijk. Haar bestaan volgt uit de vermelding in het bevolkingsregister 1810-1920 van Oisterwijk; daarin staat op de ene plaats opgetekend dat in 1751 in Moergestel een Catharina Storimans werd geboren en elders dat op woensdag 29 september 1751 te Moergestel een Catharina Storimans werd geboren; de ouders worden niet genoemd. De opeenvolgende geboortedata van de kinderen van de in die tijd eveneens te Moergestel levende Johannes Nicolaus Storemans (de broer van Walterus) en Maria Catharina van Boxtel sluiten uit dat deze Catharina Storimans hun kind zou zijn geweest. De datum van 29 september 1751 sluit wel goed aan op die van het eerste kind van Walterus Nicolaus Storemans en Catharina de Wit. De keuze van de voornaam, Catharina, is bovendien niet onaannemelijk als de moeder eveneens Catharina heet. Een tweede aanknopingspunt is de vermelding in het R.K. doopregister van Zevenbergen daar aldaar op zaterdag 24 december 1774 bij de doop van Margarita Storimans, een dochter van Nicolaus Storimans en Maria Backkers, een Catharina Storimans getuige was. Die Nicolaus was de zoon van Walterus Storimans, zodat de genoemde Catharina zijn zus (en dus de tante van de dopeling) geweest zou kunnen zijn. Een hard bewijs is dit niet, want die peettante zou ook Catharina Storimans-de Wit, de hierboven genoemde stiefmoeder van Nicolaus, of een nicht van de genoemde Nicolaus geweest kunnen zijn, namelijk Maria Catharina, de zus van Lambertus Storimans, die bij diezelfde doop eveneens getuige is. Van die hierbedoelde op 29 september 1751 te Moergestel geboren Catharina Storimans ontbreken verdere gegevens.

Joannes Nicolaus Storemans

gedoopt op 1 november 1709 te Moergestel
zoon van Nicolaus Lambreght Stoormans en JennekeWouter Snellaers
begraven op 4 januari 1791 te Moergestel
Joannes Nicolaus Storemans is tweemal getrouwd geweest. Op 14 juli 1737 trouwt hij te Moergestel met Catharina Melchior Bossaerts;
begraven op 22 december 1747 te Moergestel
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeta Storemans, gedoopt op maandag 22 februari 1734 te Moergestel;
begraven op 2 maart 1742 te Moergestel
2. Nicolaus Storemans (Nicolaas Jan Stoirmans), gedoopt op 25 april 1738 te Moergestel;
begraven op 21 juni 1771 te Moergestel
3. Melchior Storemans, gedoopt op 28 september 1740 te Moergestel;
begraven op 18 maart 1742 te Moergestel
4. Maria Elizabeth Storimans, gedoopt op 15 mei 1743 te Moergestel;
begraven op 31 juli 1793 te Moergestel
5. Hendrina Storimans, gedoopt op 2 augustus 1745 te Moergestel
6. Catrina Jan Stoirmans, geboortedatum onbekend
begravan op 18 juni 1748
7. Kraamkind Stoirmans, geboren in december 1748;
begraven 18 december 1747 te Moergestel
Zijn tweede huwelijk sluit Joannes Nicolaus Storemans op 8 juni 1749 te Moergestel met Maria Catharina van Boxtel;
de geboortegegevens van Maria Catharina van Boxtel zijn onbekend.
Uit dit huwelijk:
7. Maria Catharina Storemans, gedoopt op 26 september 1749 te Moergestel
(Maria) Catharina Storimans gaat een relatie aan met Joannes van Dormaele
Uit deze relatie
1. Maria Catharina van Dormaele (of Maria Catharina Storimans), gedoopt op 1 augustus 1783 Moergestel
Maria Catharina van Dormaele treedt op 7 mei 1814 te 's-Hertogenbosch in het huwelijk met Albertus Josephus den Bronder, op 2 juli 1770, gedoopt als zoon van Joannes den Bronder en Joanna Catharina Schaers.
8. Lambertus Storemans, gedoopt zondag 7 mei 1752 Moergestel

Joannes Nicolaus Storemans wordt op vrijdag 1 november 1705 te Moergestel gedoopt als zoon van Nicolaus Storemans en Joanna N. De getuigen bij deze doop zijn: Maria van Dore namens Wilhelmus Wouter Snellers en Maria Antonis Banckers. 'Joanna N.' die als moeder van de dopeling staat ingeschreven is ongetwijfeld Jenneke Wouter Snellaers, de tweede vrouw van Nicolaus Lambert Storemans. Wilhelmus Wouter Snellers is de broer van Jenneke Wouter Snellaerts.
Joannes Nicolaus Storemans knoopt op 28- of 29 jarige leeftijd een relatie aan met Catharina Melchior Bossaert. Dit koppel, dat in het dagelijkse leven als JAN KLAASSEN en KATRIJN door het leven zal zijn gegaan, krijgt 'voortijdig' een kind.

Elisabeta Storemans wordt op maandag 22 februari 1734 te Moergestel gedoopt. De moeder was toen waarschijnlijk nog minderjarig en erg jong. Het duurt althans nog tot 29 juni 1737 voordat zij officieel in ondertrouw gaan. Als zij aansluitend op 14 juli 1737 in het huwelijk treden wordt hun toen al bijna drieënhalf jaar oude dochter Elisabetha als 'echt' aangenomen. De getuigen bij de doop van Elisabetha waren Melchior Bossers, de vader van de jonge moeder, en Joanna Petrus Bossaerts en dat was waarschijnlijk de oma, namelijk Joanna Matthijssen Walschots die getrouwd was met Petrus Melsen Bossaerts, de vader van Melchior Bossers of Bossaerts. Bij het huwelijk van Joannes Nicolaus Storemans en Catharina Melchior Bossaerts traden als getuigen op: de heer Jansens, secretaris te Arendonk, Anna Elisabeta Gatoffs en Elisabeta Beckers. De dames Gatoffs en Beckers keren in de periode 1730-1750 steeds terug als getuige bij civiele huwelijken in Moergestel. Waarschijnlijk hadden zij (of hun echtgenoten) een functie in het dorpsbestuur die met zich meebracht dat zij bij civiele huwelijken voor de schepenen als getuige optraden. De aanwezigheid van de heer Jansen, secretaris van het dorpsbestuur van Arendonk (thans België), als getuige bij dit huwelijk is wel bijzonder. Zijn aanwezigheid doet vermoeden, dat Catharina Melchior Bossaerts na de geboorte van haar dochter, als jonge ongehuwde moeder, samen met het kind naar Arendonk is gestuurd om daar de tijd af te wachten waarop ze naar Moergestel kon terugkeren om met de vader van haar kind in het huwelijk te treden. De kleine Elisabetha heeft bij dit alles geen lang leven gehad. Op vrijdag 2 maart 1742 wordt althans te Moergestel een Elisabet Jan Stoirmans ter aarde besteld en uit het gegeven dat Joannes Nicolaas Storemans en Catharina Melchior Bossaerts in 1743 een kind krijgen dat ze Maria Elisabeth noemen mag worden afgeleid dat de andere Elisabeth dan al overleden is.
Catharina Melchior Bossaerts overlijdt op 22 december 1747 te Moergestel in het kraambed van een 'kraamkind' dat op maandag 18 december 1747 te Moergeste werd begraven.
Daarop zoekt Joannes Nicolaus Storemans een nieuwe partner om hem bij te staan bij de opvoeding van zijn vier dan nog in leven zijnde jonge kinderen. Hij vindt die partner in Maria Catharina van Boxtel met wie hij op 24 mei 1749 te Moergestel in ondertrouw gaat en op 8 juni 1749 trouwt. Norbertus van Vaerle en Catharina Nuijten zijn de getuigen bij het burgerlijk huwelijk. Ook nu is Joannes wat gretiger dan gebruikelijk, want op het moment van dit huwelijk is Maria Catharina van Boxtel al 5 of 6 maanden zwanger. Het eerste kind uit dit tweede huwelijk wordt in september 1749 geboren.
Het is waarschijnlijk deze Joannes Nicolaus Storemans die als Joannes Storimans in het doopregister van Moergestel terecht komt als hij op zondag 15 mei 1763 Moergestel getuige is bij de doop van Anna Catharina Felde, dochter van Theodorus Felde en Anna Joseph Hertsel. Welke relatie hij met dit echtpaar had is niet bekend.
Joannes Nicolaus Storemans neemt op 1 augustus 1783 zijn verantwoordelijkheid door peetvader te worden van Maria Catharina Storimans (ook: Maria Catharina van Dormaele), het buitenechtelijke kind van Catharina Storimans en Joannes van Dormaele; zie hieronder bij Maria Catharina Storimans.
Joannes Nicolaus Storimans is op 4 januari 1791 te Moergestel als Jan Stoirmans, echtgenoot van Maria van Boxtel, begraven. Hij was toen 81 jaar.

Nicolaus Storemans, de eerste zoon uit het huwelijk van Joannes Nicolaus Storemans en Catharina (Melchior) Bossaerts, wordt op vrijdag 25 april 1738 te Moergestel gedoopt. Hij krijgt Adrianus van Diessen en Joanna Nicolaus Storemans als peter en meter. Joanna Nicolaus Storemans is Johanna Wouter Snellaerts of Jenneke Joannes Sporenbergh, de oma van de dopeling of in elk geval de echtgenote van de opa van de dopeling. Adrianus van Diezen is waarschijnlijk geparenteerd aan Catharina Bossaerts. Deze Nicolaus Storimans bereikt de leeftijd van 33 jaar, maar is, voor zover bekend, niettemin ongehuwd gebleven. Op vrijdag 21 juni 1771 wordt hij onder de naam, Nicolaas Jan Stoirmans, te Moergestel ter aarde besteld.

Het derde kind en de tweede zoon uit het huwelijk van Joannes Nicolaus Storemans en Catharina Bossaerts is Melchior Storemans. Hij op woensdag 28 september 1740 te Moergestel gedoopt en krijgt Petrus Bossers en Anna Maria van Dissen als doopgetuigen. Melchior overlijdt vóór zijn tweede verjaardag. Hij wordt op zondag 18 maart 1742 te Moergestel als Melchior Joannes Stoirmans begraven

Na het overlijden van hun eerste dochter Elisabeth krijgt de eerstvolgende dochter van Joannes Nicolaus Storemans en Catharina Bossaerts ongeveer dezelfde naam. Maria Elizabeth Storimans wordt op woensdag 15 mei 1743 te Moergestel gedoopt. Antonius van Diessen en Joanna Peeter Bossers zijn daarbij getuige. Het is waarschijnlijk deze Maria Elizabeth die op 12 juni 1772 als Elisabeth Storimans getuige is bij de doop te Moergestel van Joannes Storimans, de zoon van Petrus Storimans (haar neef) en Aldegondis Petrusdr Moescops, en die op 1 augustus 1783 als Elisabeth Storimans doopgetuige is bij de doop van Maria Catharina Storimans (of Van Dormaele) (zie hieronder). Op woensdag 31 juli 1793 wordt te Moergestel Elisabet Jan Stoirmans begraven met de vermelding "jonge dogter". (Maria) Elizabeth, die dan uiteindelijk een leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, is dus ongehuwd gebleven.

Lambertus Storimans en Anna Maria van Diessen treden op maandag 2 augustus 1745 te Moergestel als doopgetuigen op bij de doop van Hendrina Storimans, het volgende kind van Joannes Nicolaus Storemans en Catharina Bossaerts. Lambertus Storimans is de halfbroer van Joannes Nicolaus Storemans, namelijk de (enige) zoon uit het eerste huwelijk van zijn vader Nicolaus Lambreght Stoormans met Maria Floris Bierkens. Onzeker is wat er van Hendrina Storimans geworden is. Er zijn sterke aanwijzingen dat het deze Hendrina is geweest die op dinsdag 11 augustus 1818 onder de naam Hendrika Storimans te Oisterwijk kwam te overlijden. Als dat zo is dan is zij waarschijnlijk ongehuwd gebleven; mogelijk is ze in het klooster gegaan. Degene die op 11 augustus 1818 te Oisterwijk kwam te overlijden zou in theorie ook Hendrien of Hendrica Storimans, de op 1 november 1786 te Oisterwijk geboren dochter van Adrianus Storimans en Maria Volders geweest kunnen zijn, maar wat dat onwaarschijnlijk maakt is dat er in dat geval meer overlijdens van kinderen van deze Adrianus zouden zijn geweest dan dat er dopen van kinderen van dat echtpaar bekend zijn.

Dat er na Hendrina nog een Catrina Jan Stoirmans, dochter van Jan Stoirmans, geboren moet zijn is afgeleid uit de vermelding in het NG-begraafboek van Moergestel dat op dinsdag 18 juni 1748 aldaar een Catrina, dochter van Jan Stoirmans, is begraven. Haar geboorte moet eerder hebben plaatsgevonden (waarschijnlijk in 1746) dan de geboorte in 1747 van het, hierna te noemen kraamkind, waarbij de moeder kwam te overlijden. Het feit dat bij haar begrafenis niet tevens de moeder werd vermeld kan verband houden met het eerdere overlijden van de moeder, Catharina Melchoir Bossaerts.

Waarschijnlijk ergens in december 1747 wordt het laatste kind van Jan Stoirmans en Catharina Bossaerts geboren. Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid een dood geboren kind, dat geen naam heeft gekregen. Het NG begraafboek van Moergestel vermeldt in elk geval de begrafenis op 18 december 1747 van een kraamkind van Jan Stoirmans en Catharina Bosscher. Vier dagen later wordt Catharina Bosscher ten grave gedragen. Dit ongetwijfeld als gevolg van de complicatie bij de geboorte van het kraamkind

Het eerste kind uit het tweede huwelijk van Joannes Nicolaus Storemans en Maria Catharina van Boxtel krijgt dezelfde voornamen als haar moeder. Maria Catharina Storemans wordt op vrijdag 26 september 1749 te Moergestel gedoopt. Haar peter en meter zijn Dilis van Boxel en Joanna Peeter Bosselaers. Joanna Peeter Bosselaers is dezelfde als Joanna Petrus Bossaerts of Joanna Peeter Bosser. Zij is waarschijnlijk de zus van de eerste vrouw van Joannes Nicolaus Storemans.
Deze Maria Catharina Storimans is ongetwijfeld dezelfde die omstreeks 1783 een relatie blijkt te hebben met Joannes van Doremaele. Dat volgt uit de vermelding van Joannes Storimans en Elisabeth Storimans als peter en meter bij de doop op 1 augustus 1783 te Moergestel van Maria Catharina Storimans, resp. Maria Catharina van Dormaele, het 'onechte' kind van Catharina Storimans en Joannes van Dormaele. Bij de doop van buitenechtelijke kinderen was het gebruikelijk dat de ouders van de moeder (of vader) de peter en meter werden. Maria Catharina van Boxtel, de moeder van de ongehuwde moeder, was toen echter al overleden; vandaar dat naast Johannes, de vader van de ongehuwde moeder, Elisabeth, de oudere zus van de ongehuwde moeder, het peetouderschap op zich neemt.
Maria Catharina (de moeder) komt op 21 juli 1817 te 's-Hertogenbosch te overlijden als weduwe van Johannis van Dormaele. In de overlijdensakte staat dat ze dan "zonbder beroep en 67 jaar oud" is.
Maria Catharina van Dormaele/Storimans (de doichter) treedt op 7 mei 1814 te 's-Hertogenbosch in het huwelijk met Albertus Josephus den Bronder. Deze Albertus Josephus den Bronder werd op op zondag 22 juli 1770 in de St.Jacobskerk te 's-Hertogenbosch gedoopt als zoon van Joannes den Bronder en Joanna Catharina Schaers. Albertus Schaers en Maria Catharina den Bronder waren zijn doopgetuigen.

Het tweede kind uit het tweede huwelijk van Joannes Nicolaus Storemans en Maria Catharina van Boxtel is Lambertus Storemans. Hij wordt te Moergestel gedoopt op zondag 7 mei 1752. De getuige bij zijn doop zijn Nicolaus Storemans en Joanna Maria van de Lasschot. Nicolaus Storemans kan niemand anders zijn de hierboven genoemde op 25 april 1738 gedoopte zoon van Joannes Nicolaus Storemans uit zijn eerste huwelijk met Catharina Melchior Bossaerts; deze Nicolaus, een halfbroer van Lambertus, werd dus peetbroer toen hij nog maar net 14 jaar oud was. Lambertus komt evenals Melchior en Hendrina verder niet meer in de diverse registers voor. Aangenomen is derhalve dat hij vroeg, ongehuwd en kinderloos is overleden.
Last Updated on 5 Feb. 2016 by Th. Storimans
Terug naar de gegevens 1500-1650
Terug naar de periode 1650-1750 (tak Arnoldus Antonius)
Terug naar de periode 1650-1775 (tak Willibrordus en Wilhelmus Antonius)
Terug naar de periode 1650-1800 (tak Lambertus Antonius)
Terug naar de periode 1650-1775 (tak Hubertus Petrus)
Naar de pagina met de stamboom
Terug naar de geschiedenis