zie ook de algemene toelichting
naar de gebruiksaanwijzing bij de stamboomboom

Gebruiksaanwijzing

De bovenstaande boom kan worden gezien als een soort inhoudsopgave van of toegangspoort naar de volledige stamboom van de familie Storimans. De volledige stamboom bevat de genealogische gegevens die staan opgenomen in een specifieke, voor dat doel samengestelde database met meer dan 6500 records met betrekking tot naamdragers en andere aan de familie Storimans gerelateerde personen. In de bovenstaande boom zijn alleen namen van mannelijke dragers van de naam Storimans (of een van de varianten daarvan) opgenomen, die nakomelingen hebben gehad waarmee de stamboom is voortgezet.

Als u op een van de gele naamborden in de boom klikt dan komt U – eventueel na het invullen van de toegangscode – op de plaats in de volledige stamboom waar deze naamdrager voorkomt. Op die pagina staan ook de namen van de 'takken' die in de bovenstaande 'boom' niet van een naam zijn voorzien. Op de desbetreffende pagina in de volledige stamboom kunt u vervolgens opnieuw op die naam of op een van de andere namen met een hyperlink klikken. Dat brengt u dan op een achterliggende pagina waar meer details over de betrokkene en zijn gezin staan opgenomen. Wegens plaatsgebrek in de boom zijn mannelijke naamdragers vanaf ca 1925 die nakomelingen hebben gehad voorzien van een oranje driehoek. Als u met de cursor over die driehoek beweegt dan verschijnt een uitklapveld met de namen van hun kinderen en eventuele kleinkinderen.

Een andere toegang tot de genealogische gegevens biedt de afzonderlijke Inhoudsopgave.

In verband met de privacy van de thans levende generaties Storimans zijn de gegevens die betrekking hebben op de periode vanaf 1850 uitsluitend met gebruikmaking van een toegangscode te raadplegen. De leden van de familie Storimans hebben deze code of zij kunnen die bij de webmaster verkrijgen.

Als uw familie afkomstig is uit de Meierij van Den Bosch of uit de omgeving van Tilburg dan heeft u kans dat de database van de famile Storimans gegevens over uw voorouders bevat. Met gebruikmaking van de zoekfunctie kunt u in de datbase zoeken. Voor aanvullingen of vragen kan contact worden opgenomen met de webmaster.

(If your familily originates from s Hertogenbosch or Tilburg or from their neighbouring villages, the database of the Storimans famility may contain information about your ancestors. Search in the database of the Storimans family. If you have supplementory information or specific questions, please, contact the webmaster.)

naar de boom
Last updated on Aug, 14, 2016 by Th. Storimans