Gegevens omtrent de familie Storimans (1625 - 1700)
(zie ook de toelichting)

Hubertus Petrus Stoormans

geboren omstreeks 1630 waarschijnlijk te Haaren;
tweede zoon van Peter Aert Stoormans en Agneta Joannis Brekelmans
overleden na 4 september 1690
Hubertus Petrus Stoormans of Huybert Peter Stoormans was gehuwd; zijn echtgenote is nog niet achterhaald
Uit dit huwelijk:
1. Peter Huijbert Stoormans (Peter Huijberts Storimans); geboren omstreeks 1670;
2. Godefridus Hubertus Storimans, geboren omstreeks 1660;
Godefridus is twee keer gehuwd. De eerste keer op 21 november 1688 te Oisterwijk met Maria Guillelmus van de Wiel en de tweede keer op 12 feb 1702 te Oisterwijk met Teuniske Aarts van de Wiel. Uit geen van beide huwelijken zijn kinderen bekend.
Het bestaan van Huijbert Peter Stoormans volgt in de eerste plaats uit een voogdijbeschikking van 22 april 1678 waarbij hij (samen met ene Adriaen Meusen) tot voogd wordt benoemd over 'de drie onmondige kinderen van Steven Francen en Arieke Claes Boxtels'. Arieke Claes Boxtels was een nicht van Huibert Peter. Haar moeder heette Mariken Storemans en die Marieke was de zus van Peter Aart Storemans, de vader van Hubert Peter Stoormans.
Verder kan zijn bestaan worden afgeleid uit de vermelding in het r.k. Doopboek van Oisterwijk dat Hubertus Storimans op maandag 4 september 1690 te Oisterwijk getuige was bij de doop van Cornelius van den Put, zoon van Cornelius van den Put en Elisabeta Hoeveners. De connectie met de famile Hoeveners kan niet los worden gezien van het gegeven dat zijn Hubertus' zoon Peter anderhalve maand later in het huwelijk treedt met Maria Theunis Hoevenaers.
Voorts volgt het bestaan van Hubertus Storimans uiteraard uit de stukken waarin sprake is van resp. Peter Huijbert(s) Stoormans/Storimans en van Godefridus Hubertus Storimans, derhalve van kinderen die Hubertus als vader hebben.

Van Godefridus Hubertus Storimans zijn trouwgegevens bekend. Hij is twee maal getrouwd. Op 6 november 1688 gaat hij voor de predikant te Oisterwijk in ondertrouw met Maria Guillelmus van de Wiel en het R.K. kerkelijk huwelijk is op 21 november 1688 te Oisterwijk. De getuigen bij dit kerkelijk huwelijk waren Joanna Keijten en Maria Anna Ransecremer. De laatste, Maria Anna Ransecremer, is in zoverre een opvallende huwelijksgetuige omdat zij twee jaar eerder, op 22 december 1686 te Oisterwijk, eveneens getuige is van het huwelijk van Maria Jan Aert Weijtens, toentertijd de weduwe van Arnoldus Arnoldus Arts Stoormans, met Jan Mattheijsse de Bruijn. Dit is opvallend omdat de toen in Oisterwijk levende takken van de familie Storimans (die van Arnoldus Arnoldus en die van Godefridus Hubertus) weinig met elkaar van doen hadden. Connecties ontstaan later via Albertus Storimans, de zoon van Petrus Hubertus Stoormans, en Jenneke Janse Storimans.
Na ongeveer 12 jaar moet Maria Guilielmus van de Wiel zijn overleden, want op 28 januari 1702 meldt hij zich met zijn nieuwe bruid, Antonia van Nuijs, ook wel Teuniske Aarts van de Wiel, genoemd, opnieuw bij de predikant te Oisterwijk. Zij trouwen aldaar voor de R.K. kerk op 12 februari 1702. Nu zijn Arnoldus Teurlinx en Godefridus van Irsel de getuigen.
De aanduiding van Antonia van Nuijs als Teuniske Aarts van de Wiel is een verwijzing naar haar eerste echtgenoot, Aart van de Wiel, wier weduwe zij was. In hetzelfde stuk wordt de bruidegom aangeduid als Govert Storrimans, weduwnaar van Maria van de Wil. De tweede vrouw van Godefridus is dus mogelijk zijn voormalige schoonzus. Het eerste huwelijk van Antonia van Nuijs met Aart Jan van de Wiel was op 25 december 1868.

De beide huwelijken van Godefridus Storimans zijn waarschijnlijk kinderloos gebleven; er zijn althans geen dopen gevonden van kinderen die als vader Godefridus of Goijaard of Govert Storimans hebben. Godefridus treedt op woensdag 28 december 1718 te Oisterwijk wel op als doopgetuige bij de doop van Petronilla Storimans, dochter van Albertus Storimans en Maria Leijten. Albertus Storimans is, zoals gemeld, de zoon van Peter Huijbert. De eerste vrouw van Godefridus Storimans, treedt op 13 mei 1693 te Oisterwijk onder de naam Maria Goijart Storimans als getuige op bij de doop van Catharina Storimans, de dochter van Petrus Hubertus Storimans, de broer van Godefridus Hubertus Storimans, en Maria Teunissen.

Arnoldus Antonius Storemans
("Langen Aart')

geboren omstreeks 1620;
zoon van Antonius Aart Peter Storemans en Lijsken Gerardus Hubert de Cort;
overlijdensdatum vóór 11 juli 1661
Arnoldus trouwde de eerste maal op 27 mei 1644 te Moergestel met Theodora Arnoldus (Dircksken Aert Dirckx [van Ostaey]);
geboortedatum onbekend;
dochter van Aart Dirk van Ostaey en Anna Jan Berent Michiels
overleden vóór 14 april 1658
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Arnoldus (I) (Aart Aart of Aart Arnout) Stoormans, gedoopt 4 mei 1645 te Moergestel
overleden vóór 1686
Arnoldus is op 14 april 1658 te Moergestel voor de tweede maal getrouwd met: Maijken Willems.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
In 1647 bestemmen Antonis Aart Storemans en Lijsken de Cort bij testament een bij eerdere akte verkregen legaat van 4 1/2 lopense land voor hun oudste zoon Aart Antonis; dat is dus Arnoldus Antonius Storemans. De inschatting is dat deze oudste zoon omstreeks 1620 is geboren, want in 1644 treedt hij in het huwelijk. Over het genoemde legaat ontstaat later na het overlijden van vader, Antonis Aart, ruzie tussen Aart - die dan 'Langen' Aert wordt genoemd - aan de ene kant en zijn moeder, zijn broers Wilbert (Willem ?) en zijn zussen Jenneke, Heiltje, Digna en Gerritken aan de andere kant.
Bij hun ondertrouw op 8 mei 1644 en hun huwelijk op 27 mei 1644 worden Aart Antonis Storimans en zijn bruid simpelweg aangeduid als 'Arnoldus Antonius' en 'Theodora Arnoldus'; dus zonder achternaam. De getuigen bij het huwelijk waren (de vader van de bruidegom) Anthonius Arnoldus Storimans en Guilielmus Coomans.
Theodora Arnoldus wordt in de hierna te noemen voogdijbeschikking Dirxken Aert Dircx van Ostaey genoemd. Haar overlijdensdatum ligt vóór 14 april 1658 want op die datum wordt in het trouwregister van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente 1649-1671 van Tilburg het huwelijk vermeld van Aert Anthonis Stoormans, weduwnaar van Dircksken Aert Dirckx, met Maijken Willems. Van deze Maijken Willems is verder niets bekend. Aangenomen mag worden dat uit het huwelijk van Aert Anthonis Stoormans en Maijken Willems geen kinderen zijn voortgekomen.
Over de overlijdensdatum van Arnoldus Antonius Stoormans bestaat enige onduidelijkheid. Het RK begraafregister 1631-1706 van Moergestel vermeldt op woensdag 4 januari 1679 de begrafenis van Aart den Langen en op donderdag 5 januari 1679 de begrafenis van Arnoldus Antonius Stoormans. Noch de een noch de ander kan echter Arnoldus Antonius Storemans, alias 'Langen Aert' zijn geweest, omdat dit overlijdensjaar in tegenspraak is met een voogdijbeschikking van 11 juni 1661 waarbij Wilbert Anthonis Stoormans (de broer van Arnoldus Antonius) momboor (=voogd) wordt over het ene onmondige kind van Aert Anthonis Stoormans bij wijlen & Dirxken Aert Dircx van Ostaey. Aert Anthonis moet dus vóór 1661 zijn overleden. Degene die op 5 januari 1679 te Moergestel werd begraven is hoogst waarschijnlijk niet Arnoldus Antonius Stoormans, maar een kind van zijn zoon Arnoldus Arnoldus (Arnoldus Arnout). Het komt wel meer voor dat, als de voornaam van het kind dezelfde is als die van zijn vader, als patroniem niet de naam van de vader, maar die van de grootvader werd gebruikt; dus Arnoldus Antonius in plaats van Arnoldus Arnoldus Antonius. En de 'Aart den Langen' die de dag daarvoor ter aarde werd besteld is waarschijnlijk een geheel andere Arnoldus uit Moergestel met een groter postuur dan in die tijd gebruikelijk.

Willebrordus Antonius Stoormans
(bijnaam 'Paulus Post')

geboren omstreeks 1630;
zoon van Antonius Aart Peter Storemans en Lijsken Gerardus Hubert de Cort;
overlijdensdatum onbekend
Willibrordus/Willebrordus Stoormans of Wilbert Anthonis Stoormans trad op 5 mei 1648 te Moergestel in het huwelijk met Joanna Nicolaus Dirckxs (ook Joanna Claes genoemd);
Joannna werd op 12 november 1673 te Moergestel begraven.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Willebrordus Stoormans (ook: Anthonius Wilbert Stormans), gedoopt op 28 maart 1649 te Moergestel
2. Joannes Willebrordus Stoormans (ook: Jan Wilberts Stormans), gedoopt op 6 oktober 1657 te Moergestel
3. Petronilla Stoormans, gedoopt op 18 februari 1661 Moergestel
4. Adriana Stoormans, gedoopt op 24 februari 1664 Moergestel
De geboortedatum van Willibrordus Antonius is nog niet vastgesteld kunnen worden. Ook de huwelijksdatum met Joanna Nicolaus Dirkxs staat niet voor 100% vast omdat de relevante registers, zoals in die tijd gebruikelijk, alleen voornamen en patroniemen vermelden. Blijkens het dorpsregister van Moergestel zijn daar echter op zaterdag 18 april 1648 een Willibrordus Anthonius en een Joanna Claessen in ondertrouw gegaan en op 5 mei 1648 getrouwd. De huwelijksgetuigen waren: Nicolaus Aegidius Petrus Sponsi, Joannes Vrints en Adrianus Oissarts. Op 28 maart 1649 en 6 oktober 1657 staat in het dorpsregister van Moergestel de doop vermeld van Anthonius Willebrordus Anthonius, resp. Joannes Willebrordus Anthonius, kinderen van Willebrordus Anthoniuszn en Joanna Claes. De doopgetuigen bij deze kinderen zijn Joannes Adrianus Timmermans en Anna Gheerts, resp. Wouter Geerts en Maria Joannis. Dat zijn, naar mag worden aangenomen, de doopgegevens van Antonius Willebrordus Stoormans (Anthonius Wilbert Stormans) en van Joannes Willebrordus Stoormans (Jan Wilberts Stormans), waarvan uit voogdij- en huwelijksakten zeker is dat zij rond die tijd in Moergestel geboren moeten zijn.

In 1661 is Wilbert Anthonis Stoormans momboor over het ene onmondige kind van Aert Anthonis Stoormans bij wijlen en Dirxken Aert Dircx van Ostaey. Dat kind was Arnoldus Arnout Stoormans, de zoon van Wilberts' broer Aert Antonis Stoormans. En op maandag 7 maart 1672 is Willebrordus Arnoldus Stoormans getuige bij de doop van Theodora Stoormans Moergestel, dochter van dezelfde Arnoldus Arnout Stoormans. Waarom hij bij deze doop Willebrordus Arnoldus Stoormans wordt genoemd en niet Willebrordus Antonius Arnoldus Stoormans is onduidelijk. Die vermelding zou kunnen verleiden tot de gedachte dat de hierbedoelde persoon een broer van Arnoldus Arnout(=Arnoldus) Stoormans geweest zou kunnen zijn. Die theorie stuit echter af op het gegeven dat er in 1661 maar één onmondig kind van Arnoldus Antonius Stoormans was, waar Willebrordus Antonius Stoormans voogd over werd.

Willebrordus had waarschijnlijk een 'postplaats' (herberg waar paarden werden uitgespannen) en/of hij had een functie bij het verspreiden van berichten in het dorp Moergestel en die hoedanigheid zal hij de bijnaam 'Paulus Post' hebben verkregen. Deze bijnaam was kennelijk zo zeer ingeburgerd dat bij de begrafenis van zijn vrouw in het begraafboek werd vermeld dat op zondag 12 november 1673 te Moergestel werd begraven 'Joanna Willebrordus Antonius Stoormans, huisvrouw en echtgenote van Paulus Post. Bij deze Paulus Post staat vervolgens vermeld 'alias Willebrordus'.

Het r.k. doopregister van Moergestel meldt op 18 februari 1661 de doop van Petronilla Stoormans, dochter van Willibrordus Antonius Stoormans en Joanna Nicolaus Dirckxs. De getuigen bij deze doop waren: Gerardus Gerardus Herberts en Maria Cauwenbergh. Wie deze personen waren is niet duidelijk. Een kleinzoon van Willibrordus trouwt 60 jaar later met een Maria Cauwenberg, maar dat zegt uiteraard niets over deze doopgetuige.
Van Petronilla Stoormans is buiten haar doopgegevens verder niets bekend.

Op 24 februari 1664 staat in r.k. doopboek van Moergestel de doop aangetekend van Adriana Stoormans, eveneens een dochter van Willibrordus Antonius Stoormans en Joanna Nicolaus Dirckxs. Haar doopgetuigen waren: Henricus Bartholomeus Peters en Dijmpna Antonius namens Margareta Taet. Van deze doopgetuigen is Dijmpna Antonius hoogst waarschijnlijk de zus van Willibrordus Antonius, welke zus later in het huwelijk treedt met Peter Ariën van Gorcum. Minder voor de hand ligt dat het zou gaan om Dimpna de dochter van Antonius Johannes en de latere echtgenote van Peter van Gorp.
Evenmin als met betrekking tot haar zus Petronilla Stoormans zijn over Adriana Stoormans verdere gegevens gevonden.

Wilhelmus Antonius Stoormans of Storemans of Stooremans of Storymans

geboren omstreeks 1630;
zoon van Antonius Aart Peter Storemans en Lijsken Gerardus Hubert de Cort;
overlijdensdatum tussen 1663 en 1670
Willem Anthonis Storemans of Willem Storymans was gehuwd met Jenneken Claes Dielis Creijten, dochter van Claes Dielis Creijten en Adriaantje Jan Claes Timmermans en nadien gehwuwd met Margriet de Leeuw;
Jenneken Creijten overlijdt tussen 1663 en 1670;
Margriet de Leeuw overlijdt omstreeks 1682
Uit het huwelijk met Jenneken Creijten:
1. Maria Wilhelmus Stoormans, gebooortedatum onbekend
begraven op 11 oktober 1658 te Moergestel
Uit het huwelijk met Jenneken Creijten of met Magriet de Leeuw
2. Anthony Willem Stoormans, geboortedatum onbekend;
overleden na 1690
3. Willem Willem Stoormans (?), geboren omstreeks 1660;
overleden vóór 18 april 1702
deze Willem is dan gehuwd geweest met een nog onbekend vrouw, eveneens overleden vóór 18 april 1702
Uit dit huwelijk
1. Anthony Willem Storijmans, geboortedatum onbekend, maar na ± 1682;
begraven op 18 april 1702
4. Joannes Wilhelmus Stormans, geboren vóór ± 1669;
overleden na 1689
5. Anna Willem Stormans, geboren vóór ± 1672;
overleden na 1692
6. Cornelia Willem ???, geboortedatum onbekend;
overleden na 1726

W. de Bakker noemt Wilhelmus Antonius Storemans als zoon van Antonis Aart Storemans en verwijst o.m. naar een testament uit 1647. Willem Anthonis Stooremans komen we verder op 18 december 1663 tegen als echtgenoot van Jenneken Claes Dielis Creijten (dochter van Claes Dielis Creijten en Adriaantje Jan Claes Timmermans). Hij is dan betrokken bij de verkoop van de beemd, Banith, te Hilvarenbeek door Claes Dielis Creijten aan mr Johan van Campenhout en van een perceel akkerland aan het klein Loo te Hilvarenbeek door Claes Dielis Creijten aan mr Johan Rijsbosch. Op 16 september 1670 verkopen de kinderen van wijlen Anthonis Aert Stooremans in Diessen een beemd aan Nicolaas Cornelis Otten en te Baarschot een akker aan Gerrit Gerrits Herberts. In die verkoopakten worden als kinderen van Anthonis Aert Stooremans genoemd: Aert en Wilbort gebroers, Willem Willemse de Louw als man van Heijltje, Peter Adriaansen van Gorcum als man van Dingetje, Aert Cornelis Cathouwen als man van Geertruijt en Jan Adriaan Deckers weduwnaar van Jenneken Anthonis Aerts Stooremans. Willem is daar dan niet meer bij, zodat moet worden aangenomen dat Willem tussen 1663 en 1670 is overleden. Tussen 1663 en 1670 moet Jenneken Claes Dielis Creijten zijn overleden en moet Willem zijn hertrouwd met Margriet de Leeuw bij wie hij ten minste één kind kreeg, want blijkens het register van Eden van voogden uit het oud rechterlijk archief van Tilburg wordt op 15 januari 1682 “Goyert van Dijck momboir ende Willem van Pelt toesiender over 1 onm. kint van Willem Storymans ende Margriet de Leeuw”. Deze Goyert van Dijck en Willem van Pelt waren de echtgenoten van resp. Maria Paulus de Leeuw en Petronella Paulus Jan de Leeuw, twee zussen van Margriet Pauwels de Leeuw.
Aangenomen mag worden dat Margriet de Leeuw degene is die op zaterdag 31 december 1678, onder de naam Margareta Willem Storemans, te Oisterwijk getuige was bij de doop van Adrianus van Gorcum, zoon van Petrus van Gorcum en Dimpna Peters. Dimpna Peters is dezelfde als Digna Anthonij Stoormans, een zus van Wilhelmus Antonius Storemans

Van geen van de kinderen van Wilhelmus Antonius Storimans zijn doopgegevens gevonden. Dat hij kinderen moet hebben gehad is afgeleid uit indirecte bronnen. Die indirecte bronnen geven geen informatie over de volgorde waarin de diverse kinderen geboren zijn, terwijl – één kind uitgezonderd – ook niet precies is aan te geven wie van de beide echtgenotes van Willem Storimans de moeder van die kinderen is geweest.

In de begraaflijst 1658-1664 van de Schepenbank Moergestel staat vermeld dat op vrijdag 11 oktober 1658 te Moergestel Maria Wilhelmus Stoormans werd begraven. Daarbij staat opgetekend dat zij een dochter was van Wilhelmus Anthonius Stoormans en dat zij woonachtig was aan het Stockendt. Omdat uit de eerder genoemde verkoopakte van grond in Hilvarenbeek blijkt dat Willem Anthonis Stooremans in 1663 getrouwd was met Jenneken Claes Dielis Creijten kan gevoeglijk worden aangenomen dat deze Jenneken de moeder van de in 1658 begraven Maria Wilhelmus Stoormans is geweest. Dat is alleen anders als Willem na 1658 met Jenneken zou zijn getrouwd en voordien al weduwnaar was van een andere vrouw. Daarvoor zijn echter geen aanwijzingen.

Een ander kind van Wilhelmus Stoormans moet Antonius Willem Stoormans zijn geweest. Hem komen we tegen als hij op zaterdag 2 juli 1689 getuige is bij de doop van Helena de Louw, dochter van Wilhelmus Willemssen de Louw en Adriana Gijsbertus Brocken. Wilhelmus Willemssen de Louw was de weduwnaar van Heiltje Antonius Stooremans, de zus van Willem Antonius Storemans en dus een tante van Antonius Willem Stoormans. Het bestaan van deze zoon van Willem Stoormans wordt verder bevestigd door een voogdijbeschikking van 30 oktober 1690 waarbij Anthony Willem Stoormans tot momboir wordt aangesteld over Cornelia, Elisabeth en Adriaen, onmondige kinderen van Peter van Gorcum en Digna Anthonij Stoormans. Bij deze aanstelling tot voogd zal Anthony Willem Stoormans waarschijnlijk wel een leeftijd hebben gehad van 30 jaar of ouder. Zijn geboortedatum zal dus vóór 1663 hebben gelegen. Vanuit die veronderstelling is aangenomen dat zijn moeder Jenneken Claes Dielis Creijten is geweest.
De hier bedoelde Anthony Willem Storimans kan niet degene zijn geweest die onder de naam Anthonij Willem Storijmans op 18 april 1702 te Tilburg werd begraven, want het begraafregister tekent daarbij aan: 'Tilburg (Heikant); jongman, laat geen ouders na'. Iemand die in 1690 al oud genoeg is om voogd over drie kinderen te worden is 12 jaar later geen ‘jongman’ meer ten aanzien van wie vermeld zou moeten worden dat hij geen ouders naliet.

Op basis van het hierboven genoemde gegeven dat op 18 april 1702 te Tilburg een jonge man zonder ouders, genaamd Anthonij Willem (2) Storijmans, werd begraven is geheel speculatief aangenomen dat Willem Antonius nog een zoon Willem Willem Antonius Stoormans zal hebben gehad die bij een nog onbekende vrouw, ergens tussen 1682 en 1690 een zoon heeft gekregen, die Antonius is genoemd , welke zoon op de genoemde datum in 1702 werd begraven. Zijn (overigens nergens teruggevonden) ouders Willem Willem en NN) moeten dan al vóór 1702 zijn overleden.

Joannes Wilhelmus Stormans wordt op zondag 29 mei 1689 te Oisterwijk in de boeken ingeschreven als getuige bij de doop van Joanna van Iersel, dochter van Jan Jan van Iersel en Agnes Cornelis Schoenmaeckers. Agnes Cornelis Schoenmaekers is de zus van Petronella Schoenmaekers, welke zus getrouwd was met Joannes Willibrordus Storemans. Joannes Wilhelmus Stormans is dus de neef van de zwager van de moeder van de dopeling.

Op woensdag 9 juli 1692 is ene Anna Willem Stormans te Tilburg getuige bij de doop van Wilhelma Stormans, dochter van Jois Stormans en Petronilla NN. Jois Storimans is dezelfde als Joannes Willibrordus, de tweede zoon Willibrordus Antonius. Petronella is Petronilla Cornelis Scoenmaekers, de vrouw van Jois (Joannes Willibrordus). Anna is dus een nicht van de vader van de dopeling.

In een langstlevende testament uit 1726 (Tilburg nortarieel archief 71, aktenummer 36 - scan 114/499) van een echtpaar wordt een Cornelia genoemd tezamen met een Adriaan Anthony van der Wegen. De database geeft als achternaam van de vrouw "Storimans", maar dat is een leesfout. Genoemde Adriaen Anthony van der Wegen trad op 29-01-1695 (ng) in het huwelijk met Cornelia Willem van der Staten.

Lambertus Antonius Stoormans

gedoopt op 12 januari 1631 te Moetgestel;
zoon van Antonius Joannes Stoormans en Maria Aalbert Rutten Aelberts
overleden op 31 januari 1679 te Moergestel
Lambert Antonis Stoormans of Lambertus Storimans was vermoedelijk eerst gehuwd met Joanna Claessen;
aangenomen is dat deze Joanna tussen1656 en 1659 is overleden
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Lambertus Anthonius, gedoopt op 23 december 1655 te Moergestel
Na het overlijden van Joanna trouwt Lambertus met haar zus, Margareta Lambertus Claessen (ook: Margriet Claas de Laeth);
gedoopt op 18 maart 1633 te Moergestel;
begraven op 1 februari 1697 te Moergestel
Uit dit huwelijk:
2. Nicolaus Lambert Storimans, gedoopt op 2 augustus 1660 te Moergestel;
overleden op 21 oktober 1731 te Moergestel
3. Joanna Stoormans, gedoopt op 12 december 1662 te Moergestel;
Joanna was gehuwd met Antonius Govaerts Bel
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Antonius Goijaerts, gedoopt op 3 mei 1690 te Moergestel
2. Joannes Govaert Bel, gedoopt op 3 februari 1692 te Moergestel
3. Maria Bell, gedoopt op 8 september 1694 te Moergestel
4. Cornelis Lambert Stoormans, gedoopt op 2 april 1666 te Moergestel;
begraven op vrijdag 15 april 1695 te Moergestel
5. Joannes Stoormans, gedoopt op 7 december 1671 Moergestel
waarschijnlijk omstreeks 1715 te Tilburg overleden:
Joannes (Jan) is waarschijnlijk twee keer gehuwd geweest. de eerste keer omstreeks 1695 met een nog onbekende vrouw.
Het tweede huwelijk van Jan Storimans is met Maria Andries Jacobs, de weduwe van Marcelis Embrecht Marcelissen. Dit huwelijk wordt te Tilburg gesloten op 6 juni 1713.
Marie, weduwe Jan Storimans, wordt op 23 mei 1716 te Tilburg begraven.
Uit dit huwelijk vermoedelijk:
- Paulus Storimans ?; geboren tussen 1713 en 1716
- een nog onbekend ander kind; geboren tussen 1713 en 1716

Lambertus Antonius Stoormans is op zondag 12 januari 1631 te Moergestel gedoopt. De getuigen bij deze doop waren Adrianus Arnoldus Appels en Wilhelma Marcus Jacobus de Beer. Wanneer hij precies is getrouwd is niet bekend. Zijn partner(s) is (zijn) in elk geval bekend uit de doopinschrijvingen van zijn kinderen.
In het archief van de Schepenbank van Moergestel (1455-1811), bewaard in het Regionaal Historisch Centrum Tilburg, bevindt zich een dossier, waaruit blijkt dat Lambert Antonis Stoormans rond 1676 te Moetgestel bezit had.

Het oudste in de stukken teruggevonden kind van Lambertus Antonius Storimans staat in het doopregister van Moergestel zonder achternaam vermeld als Antonius Lambertus Anthonius, zoon van Lambertus Antoniuszn en Joanna Claessen. Dit kind wordt op donderdag 23 december 1655 gedoopt en daarbij zijn Tugerus Albertus en Elisabetha Petrus Boorders getuigen. Dat het hier wel degelijk om een kind van Lambertus Antonius Stoormans gaat blijkt uit de namen van deze beide doopgetuigen. Als op maandag 2 augustus 1660 zoon Nicolaus Lambertus Stoormans wordt gedoopt krijgt deze namelijk een peter en meter met dezelfde achternaam/patroniem, te weten: Cornelius Petrus Boorders en Catharina Albertus. Catharina Albertus is op dinsdag 12 december 1662 ook de doopgetuige van dochter Joanna, terwijl Petrus Boorders samen met Heilwigis Stoormans, de zus van Lambertus Stoormans, als getuigen optreden bij de doop in januari 1655 te Moergestel van Antonius Joannes Gasparus, zoon van Joannes Gasparuszn en Cornelia Joannes. In welke (familiale) betrekking Tugerus en Catharina Albertus, resp. Elisabetha Petrus Boorders, Cornelius Petrus Boorders en Petrus Boorder stonden tot Lambertus Antonius Stoormans dan wel Joanna of Margareta Claessen is niet bekend.
Gelet op de naamswisseling van de moeder (bij de doop van Antonius is de moeder Joanna Claessen en bij de doop van de andere kinderen Margareta Claessen) is er vooralsnog vanuit gegaan dat Lambertus Antonius Stoormans eerst in het huwelijk trad met Joanna Claessen en dat hij na het vroegtijdig overlijden van deze Joanna vervolgens met een Margareta Claessen, een zus van Joanna, is getrouwd. F. van Berkel weet te melden dat Margriet Claas de Laeth de dochter was van Nicolaas Aart de Laeth en Jenneke Peter Jan Roosen en dat zij op 18 maart 1633 te Moergestel (rk) is gedoopt.
Margareta Claessen, resp. Margareta Lambertus Stoormans of Margareta huisvrouw Lambertus Stoormans wordt in 1670, 1673 en 1676 drie keer genoemd als getuige bij de doop van Dimpna Joannes Jaspers, resp. Joanna Joannes Jaspers en Nicolaia Joannes Jaspers, alle drie dochters van Joannes Jaspers en een niet nader aangeduide Judith. Ze wordt Margareta Stoormans genoemd als ze op zondag 2 april 1684 te Moergestel de peettante wordt van Jacobus Bossaerts, zoon van Petrus Bossaerts en Joanna Aelberts, en Margareta Lambert Storemans, als ze op woensdag 3 mei 1690 te Moergestel, in de hoedanigheid van oma, getuige is bij de doop van van Elisabeth Antonius Goijaerts, dochter van Antonius Govaerts Bel en Joanna Lambert Stoormans.
De begraafregisters van Moergestel laten geen twijfel over de datum van overlijden van Margareta. Ze geven namelijk duidelijk aan dat aldaar op 1 februari 1697 Margareta Lambreghts Storemans werd begraven met daarbij de speciale vermelding dat ze ‘in de kerk’ werd begraven, een voorrecht dat alleen notabelen toekwam.
Van Lambertus Antonius Storimans weten we dat hij getuige is geweest bij de doop van Adriana Deckers op woensdag 26 maart 1664 Moergestel, dochter van Joannes Adrianus Deckers en Joanna Stoormans.

Joanna Stoormans, de dochter van Lambertus Antonius en Margareta Lambertus Claesen, wordt op dinsdag 12 december 1662 te Moergestel gedoopt. Haar doopgetuigen zijn Andreas Taet en Catharina Albertus. Zij zal omstreeks 1689 in het huwelijk zijn getreden. Het echtpaar Joanna Lambert Stoormans en Antonius Govaerts Bel laat althans op woensdag 3 mei 1690 te Moergestel hun dochter Elisabeth Antonius Goijaerts dopen. De doopgetuigen zijn Judith Jans, namens Laurentius Goijaerts (waarschijnlijk een broer van Antonius Govaerts Bel), en de oma van de dopeling, Margareta Lambert Storemans. Op zondag 3 februari 1692 volgt, eveneens te Moergestel, de doop van Joannes Govaert Bel. De getuigen zijn Elisabeth Jaspar Adriaens en de broer van Joanna, Nicolaus Stoormans. Maria Bell wordt op woensdag 8 september 1694 te Moergestel gedoopt en zij heeft als doopgetuigen Anna Jan Timmermans en Antonius Jan Peijnenburgh. Joanna huisvrouw Antonius Bel is op haar beurt op donderdag 26 februari 1705 te Moergestel getuige bij de doop van Walterus Storemans, een zoon van haar broer Nicolaus Storemans.

Cornelis Lambert Stoormans wordt op vrijdag 2 april 1666 te Moergestel als zoon van Lambertus Stoormans en Margareta Lambertus Claessen gedoopt. Zijn doopgetuigen zijn Jan Jansen en Joanna Cornelis Roosen. W. de Bakker weet te melden dat hij 'innocent' was, d.w.z. zwakbegaafd. Hij wordt 29 jaar oud, want op vrijdag 15 april 1695 wordt hij te Moergestel begraven. Het begraafboek tekent daarbij aan: 'ongehuwd, volwassen man'.

Lambertus Stoormans en Margareta Lambertus Claessen hebben in elk geval ook nog een vierde kind gehad. Op maandag 7 december 1671 wordt te Moergestel de doop aangetekend van hun zoon Joannes Stoormans. Joannis Roosen, Cornelia Antonius de Laet namens Judith Adriaensen huisvrouw Joannes Walschots zijn de doopgetuigen. Er zijn aanwijzingen dat deze Joannes Stoormans naar Tilburg is vertrokken en daar nakomelingen heeft gehad. In het trouwboek van de schepenen van Tilburg staat in elk geval vermeld dat aldaar op 6 juni 1713 Jan Storimans in het huwelijk is getreden met de in Tilburg (Lage Zwaluwe) woonachtige Maria Andries Jacobs, de weduwe van Marcelis Embrecht Marcelissen. Verder meldt het begraafboek van Tilburg dat daar op 23 mei 1716 de weduwe van Jan Storimans, 'genaamd Marie', werd begraven met als aantekening 'woonplaats Tilburg (Oost Heikant), laat kinderen na'. Wie die kinderen waren is niet bekend.
Eén van die kinderen zou Paulus Storimans geweest kunnen zijn. Het enige aanknopingspunt voor het in de eerste helft van de 18e eeuw bestaan hebben van een Paul Storimans is het feit dat er van een Paulus Storimans sprake is in een serie verkopingen etc. in 1741 te Tilburg. Onduidelijk is wiens zoon die Paulus Storimans is geweest. Hij is op deze plek in de stamboom ingevoegd, omdat met betrekking tot de weduwe van Jan Storimans vaststaat dat zij bij haar overlijden in 1716 ten minste twee of meer kinderen naliet en Paulus is de enige Storimans uit deze periode die niet thuis gebracht kan worden. Bovendien gaat het bij deze Paulus - net als bij de weduwe Jan Storimans - om Tilburg.
Er bestaat nog de mogelijkheid dat de hier bedoelde Joannes Stoormans voorafgaande aan het huwelijk met Maria Andries Jacobs nog met een andere vrouw getrouwd is geweest. Uit dat huwelijk zou dan Cornelia Jan Storimans geboren kunnen zijn, welke Cornelia in 1723 in ondertrouw ging met Dionijs Hendrick van Beurden. Vooralsnog is echter aangenomen dat het hier gaat om Cornelia, de dochter van Joannes Willibrordus en Petronilla Cornelis Scoenmaeker. [Zie hierover bij deze Cornelia Jan Storimans]
Last Updated on Aug, 17, 2015 by Th. Storimans
Terug naar de periode 1500-1650
Naar de pagina met de stamboom
Terug naar de geschiedenis