Gegevens omtrent de familie Storimans (1725 - 1800), deel 2
(zie ook de toelichting)
Adrianus Petrus Wilhelmus Storimans gedoopt te Oisterwijk op 28 augustus 1766;
zoon van Petrus Wilhelmus Storimans en Gertrudis Lievens;
overleden op 19 augustus 1837 te Oisterwijk
Adrianus Petrus Wilhelmus Storimans treedt op 6 mei 1792 in het huwelijk met Christina van Baast, gedoopt op 6 april 1765 te Oisterwijkt als dochter van Joannes van Baest en Cornelia de Wit;
Christina van Baast overlijdt op 7 februari 1816 te Oisterwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Storimans, gedoopt op 15 april 1793 te Oisterwijk;
in 1834 te Oisterwijk gehuwd met Petrus Smits;
overleden op 27 december 1858 te Oisterwijk
Uit dit huwelijk
1. Maria Smits, geboren op 20 april 1837 te Oisterwijk
Maria Smits treedt op 21 februari 1867 te Oisterwijk in het huwelijk met Cornelis Hubertus van Roessel, geboren op 14 oktober 1833 te Tilburg
2. Joannes Storimans, gedoopt op 4 september 1796 te Oisterwijk;
2 dagen later, op 6 september 1796, te Oisterwijk overleden
3. Joanna Storimans, gedoopt op 10 januari 1798 te Oisterwijk;
op 17 oktober 1836 gehuwd met Thomas Eijsenbrand;
te Haaren overleden op 29 november 1857
Thomas Eijsenbrandt (ook: Eijsenbrand, IJzenbrand, Eisenbrandt en Eijserbrand) was bij zijn huwelijk met Joanna Storimans eerder weduwnaar van Joanna Maria van Collenburg. Deze Joanna Maria van Collenburg was de dochter van Wilhelmus Antonius van Collenburg en Joanna Waltherus van Woensel.Thomas Eisenbrandt trouwde met haar op 2 mei 1828 te Helvoirt. Maria van Collenburg overleed op 30 oktober 1832 te Helvoirt
Uit dit huwelijk werd op 7 november 1831 te Helvoirt Wilhelmina Eisenbrandt geboren. Deze Wilhelmina Eisenbrandt trouwde op 19 september 1856 te Vught met Hendrikus van Esch, zoon van Hendricus van Esch en Helena Willem van Nunen. Van dit echtpaar Van Esch-Eisenbrandt zijn ten minste twee kinderen bekend die Petronella van Esch zijn genoemd. De eerste overleed op 24 september 1860 en de tweede op 16 april 1864. Wilhelmina Eisenbrandt overleed op 15 juli 1864.
Na het huwelijk met Joanna Maria van Collenburg trouwde Thomas Eijsenbrandt op 15 juni 1833 te Helvoirt met Petronella van Esch, dochter van Brunonis van Esch en Godefrida van der Aa. Deze Petronella van Esch overlijdt op 28 maart 1836 te Haaren in het kraambed van een doodgeboren kind. Uit geen van beide huwelijken zijn andere kinderen bekend;
Thomas Eijsenbrandt overlijdt op 8 juni 1853 te Haaren.
Uit het huwelijk van Joanna Storimans en Thomas Eijserbrand:
1. Peterus Eijserbrand, geboren op 8 februari 1838 te Haaren;
op 30 april 1873 te Udenhout getrouwd met Cornelia Lommers, dochter van Jan Lommers en Petronella Baasten
4. Maria Storimans, gedoopt op 8 september 1800 te Oisterwijk;
twee dagen later, op 19 september 1800 overleden te Oisterwijk
5. Gerardus Adrianus Storimans, gedoopt op 11 oktober 1801 te Oisterwijk;
eerst gehuwd op 25 april 1836 te Oisterwijk gehuwd met Anna van Laarhoven (1) uit Udenhout, dochter van Joannis van Laarhoven en Adriana van Iersel; deze Anna van Laarhoven krijgt op 8 maart 1837 te Oisterwijk een doorgeboren kind en overlijdt zelf op 21 maart 1837;
Uit dit huwelijk
- [speculatief] Marijnus Storimans, geboren 1833
1. N.N. Storimans, doodgeboren zoon op 8 maart 1837
Na het overlijden van Anna van Laarhoven hertrouwt Gerard Storimans op 9 november 1837 met Arnolda Demmers; dochter van Adriaan Demmers en Adriana van Esch;
Gerardus Storimans krijgt bij Arnolda Demmers vier kinderen en vervolgens vele nazaten krijgt tot in de huidige tijd; zie hierover verder. Gerardus overlijdt op 27 augustus 1868 te Oisterwijk
6. Wilhelmus Adrianus Storimans, gedoopt op 21 april 1806 te Oisterwijk;
op 27 april 1837 te Oisterwijk gehuwd met Anna van Laarhoven (2), gedoopt op vrijdag 19 april 1799 Helvoirt als dochter van Wouter van Laarhoven en Elisabeth van Iersel;
het echtpaar krijgt twee doodgeboren kinderen, de eerste op 4 april 1838 en de tweede op 18 maart 1840;
Anna van Laarhoven (2) overlijdt op 5 februari 1879 te Helvoirt;
Wilhelmus overlijdt op 9 februari 1873 te Oisterwijk
Uit dit huwelijk:
- [speculatief] Marijnus Storimans, geboren 1833
1. N.N. Storimans, doodgeboren dochter op 4 april 1838 te Oisterwijk
2. N.N. Storimans, doodgeboren dochter op 18 maart 1840 te Oisterwijk
7. Cornelia Storimans, gedoopt op 23 november 1809 te Oisterwijk;
op de dezelfde dag en plaats als haar broer Wilhelmus, op 27 april 1837 te Oisterwijk, gehuwd met Petrus van de Pol;
overleden 29 november 1850 te Oisterwijk
Uit dit huwelijk
1. Maria Elisabeth van de Pol, geboren op 26 maart 1838 te Oisterwijk;
overleden op 23 juli 1911 te Goirle
Maria Elisabeth van de Pol treedt op 6 mei 1867 te Goirle in het huwelijk met Adriaan van Laar, zoon van Jan Baptist van de Laar en Allegonda van Gorp, geboren op 28 augustus 1838 te Goirle en aldaar overleden op 13 januari 1879
2. Adriaan van de Pol, geboren op 26 juli 1840 te Oisterwijk;
overleden op 21 november 1919 te Goirle
Adriaan van de Pol treedt op 28 april 1869 te Goirle in het huwelijk met Adriana Dimphena de Jong, dochter van Willem de Jong en Nicolasina Maaijen, geboren op 15 mei 1845 te Goirle en aldaar overleden op 26 juni 1901 te Goirle
3. Francina van de Pol, geboren op 14 oktober 1842 te Oisterwijk;
overleden op 30 oktober 1911 te Goirle
Francina van de Pol treedt op 2 mei 1870 te Goirle in het huwelijk met Hendrikus Spijkers uit Oisterwijk, zoon van Wilhelmus Spijkers en Maria Pijnenburg, geboren op 17 juni 1842 te Goirle en aldaar overleden op 25 oktober 1901
4. Christina van de Pol, geboren op 5 januari 1864 te Oisterwijk;
overleden te Goirle op 20 maart 1888
Christina van de Pol treedt op dezelfde dag en dezelfde plaats als haar zus Francina, 2 mei 1870 te Goirle, in het huwelijk met eveneens een Hendrikus Spijkers, in dit geval Hendrikus Hermanus Sijkers uit Goirle, zoon van Johannes Leonardus Spijkers en Petronella van Overbeek, geboren op 12 november 1845 te Goirle en aldaar overleden op 17 september 1937

Adrianus Storimans werd op donderdag 28 augustus 1766 te Oisterwijk gedoopt als zoon van Petrus Storimans en Gertrudis Lievens. De doopgetuigen van Joannes Storimans waren Adrianus Hendrikx en Maria van Beurden. Adrianus Hendrikx is de zwager van Petrus Storimans, namelijk de man van Maria Storimans de zus van Petrus Storimans. Maria van Beurden is de (her)trouwde moeder van Petrus Storimans, dus de oma van de dopeling.
Adrianus Storimans treedt blijkens het Doop-, trouw- en begraafboek Oisterwijk 1597-1810, deel 38, pag. 195, op 6 mei 1792 te Oisterwijk in het huwelijk met Christina van Baesten. De eerwaarde heer (R.D.) Petrus Verhoeven en Elizabetha Schijvens waren daarbij getuigen.
Christina van Baesten is van dezelfde leeftijd als Adrianus. Bij haar overlijden op 27 februari 1816, heet zij Christina van Baast en wordt aangegeven dat zij 50 jaar oud was, afkomstig uit Breda en dochter van Jan van Baast en Cornelia van Eijckendorp. In het Stadsarchief van Breda komt de vermelding voor van de doop op 6 april 1765 van een Anna Christina van Baest, dochter van Joannis van Baest, militair (militis), uit Oisterwijk en Cornelia de Wit, eveneens uit Oisterwijk. Getuigen bij deze doop zijn Plilippus Leuning en Anna Christina Lodewiging. Het zou kunnen dat dit dezelfde Christina Beasten of van Baast is, alleen klopt dan de vermelding van de achternaam van haar moeder niet. Mogelijk is Eijckendorp een plaatsaanduiding en dan zijn Cornelia de Wit dezelfde kunnen zijn als Cornelia van Eijckendorp. Wat bijdraagt aan de aaannemlijkheid van de veronderstelling dat de genoemde doopakte de doopakte van de vrouw van Adriaan Storimans is, is de vermelding dat de vader van Anna Christina van Baest militair is en dat haar beide ouders uit Oisterwijk afkomstig zijn. Ook de vader en grootvader van Adriaan waren militair en afkomstig uit Oisterwijk, terwijl in ieder geval de grootvader van Adriaan in Breda gelegerd is geweest, want daar werden zijn kinderen (waaronder de vader van Adriaan) geboren.
Adriaan Stortimans is op vrijdag 8 november 1793 te Loon op Zand getuige bij de doop van Adrianus Swaens, zoon van Wilhelmus Swaens en Adriaans zus, Petronilla Storiemans.
Van Adriaan Storimans is verder bekend dat hij bij het overlijden van Christina van Baast daggelder was, bij het huwelijk van zijn kinderen staat hij als bouwman te boek. Hij, zijn vrouw en zijn kinderen waren ongeletterd. Zijn eigen trouwakte, de trouwakten van zijn kinderen en de overlijdensakte van zijn vrouw zijn niet door hem ondertekend met de vermelding dat hij verklaarde "niet te kunnen schrijven noch naam teekenen".

Het oudste kind van Adriaan Storimans en Christina van Baest werd op 15 april 1793 als Petronilla Storimans in het RK doopboek 1765-1810 van Oisterwijk bijgeschreven met als getuigen Gerardus van den Bosch en Maria Storimans. De hier bedoelde Maria Storimans is ongetwijfeld de zus van vader Adriaan.
Petronella trouwt op 2 oktober 1834 te Oisterwijk met Petrus Smits, oud 37 jaar en linnewever uit Goirle. Petrus Smits was de zoon van Joannis Cornelis Smits, eveneens linnewever, en Johanna, Maria Spapens. Petronella staat bij haar huwelijk te boek als bouweresse (boerin). Zij en haar vader ondertekenen de huwelijksakte niet omdat zij verklaren "niet kunnen schrijven noch naamteekenen". De getuigen bij het huwelijk zijn Wouter van Opstal, slager, Adriaan Walschots, timmerman, Wilhelmus Verstijnen, schoenmaker, en Egidius Potters, veldwachter. Geen van allen familie.
Petronella is 44 jaar als zij op 20 april 1837 het leven geeft aan Maria Smits, de dochter uit haar huwelijk met Peter Smits. Wat wellicht nog wonderlijker is dan de leeftijd van de moeder, is dat deze dochter de kinderjaren overleeft en op haar beurt op 21 februari 1867 te Oisterwijk in het huwelijk treedt met Cornelis Hubertus van Roessel, landbouwer en de op 14 oktober 1833 te Tilburg geboren zoon van Hubertus van Roessel en Adriana Libregts.
Petronella komt op 27 december 1858, op 65 jarige leeftijd te Oisterwijk te overlijden.

Het tweede kind van Adrianus Storimans en Christina van Baars is Johannes Storimans, die op zondag 4 september 1797 te Oisterwijk wordt gedoopt met als getuigen Cornelius Storimans en Helena van den Bosch. Cornelius Storimans is een jongere broer van vader Adrianus. De baby is niet levensvatbaar, want twee dagen later, op dinsdag 6 september wordt hij als kind van Adriaan Storijmans in Oisterwijk begraven.

Joanna Storimans is het derde kind van Adrianus Storimans en Christina van Baast. Zij wordt op 10 januari 1798 in het RK doopboek 1765-1810 van Oisterwijk ingeschreven. Doopgetuigen zijn Joannes Storimans en Anna van den Bos. De hier bedoelde Joannes Storimans is hoogst waarschijnlijk de jongste broer van Adrianus.
Johanna trouwt op 17 oktober 1836 te Oisterwijk met Thomas Eijsenbrandt, zoon van Cornelis Eijsenbrandt en Anna Maas; de bruidegom, de bruid en de vader van de bruid "verklaren niet te kunnen schrijven noch naamteekenen".
Thomas Eijsenbrandt (ook Eijsenbrand, IJzenbrand, Eijserbrand, Eisenbrandt etc.) was bij zijn huwelijk met Johanna Storimans eerder weduwnaar geworden van Joanna Maria van Collenburg en nadien ook van Petronella van Esch.
Het huwelijk met Joanna Maria van Collenburg sloot hij op 2 mei 1828 te Helvoirt. Joanna Maria van Collenburg werd op 3 oktober 1794 te Oirschot geboren als dochter van Wilhelmus Antonius van Collenburg en Joanna Waltherus van Woensel. Ze had Joannes Antonius Erven en Nicolaa van Woensel als doopgetuigen. Het huwelijk van Thoams Eijsenbrandt met Joanna Maria van Collenburg bracht het echtpaar op 17 november 1831 een dochter, die Wilhelmina Eisenbrandt werd genoemd. Krap een jaar later op 30 oktober 1832 overleed echter Maria van Collenburg te Helvoirt, 38 jaar oud.
De dochter Wilhelmina Eisenbrandt overleefde de kinderjaren en trouwde op 19 september 1856 te Vught met Hendrikus van Esch, zoon van Hendricus van Esch en Helena Willem van Nunen. Van dit echtpaar Van Esch-Eisenbrandt zijn ten minste twee kinderen bekend die – al dan niet toeval – dezelfde naam kregen als de opvolgende echtgenoot van vader Thomas Eisenbrandt, namelijk petronella van Esch. De geboortedata zijn niet precies bekend, maar als die data niet dezelfde zijn geweest als de overlijdensdata dan hebben die beide kinderen toch zeer kort geleefd. De eerste Petronella van Esch, dochter van Wilhelmina Eisenbrandt en Hendrikus van Esch, overleed op 24 september 1860 en de tweede op 16 april 1864. Wilhelmina Eisenbrandt zelf overleed op 15 juli 1864, dus niet lang na het overlijden van de tweede dochter Petronella.
Na het overlijden van zijn eerste vrouw, Joanna Maria van Collenburg bleef Thomas Eijsenbrandt, die toen de zorg had voor de nog geen jaar oude Wilhelmina Eisenbrandt, niet lang weduwnaar, want na achtenhalve maand, op 15 juni 1833, hertrouwde hij te Helvoirt met Petronella van Esch, dochter van Brunonis van Esch en Godefrida van der Aa. Dit huwelijk bracht hem niet wat hij er waarschijnlijk van had verwacht, want op 28 maart 1836 overlijdt deze Petronella te Haaren in het kraambed van een doodgeboren kind. Er is uit dit huwelijk geen eerder kind bekend.
Al met al bracht Thomas Eijsenbrandt bij zijn huwelijk op 17 oktober 1836, met Joanna Storimans in ieder geval één kind uit een eerder huwelijk, Wilhelmina Eijsenbrandt, mee. Zij huwelijk het Joanna Storimans bracht hem op 8 februari 1838 te Haaren de geboorte van Peterus Eijserbrandt.
Deze Peterus Eijserbrandt treedt op 30 april 1873 te Udenhout in het huwelijk met Cornelia Lommers, de op 21 mei 1843 te Udenhout geboren dochter van Jan Lommers en Petronella Baasten. Uit het huwelijk met Cormelia Lommers worden in ieder geval twee kinderen geboren: op 22 mei 1874 te Udenhout Antonia Eijserenbrandt; Johannes Eijserenbrand en op 22 november 1878 te Udenbhout Johannes Eijserenbrand.
Joanna Storimans maakt wel het huwelijk mee van haar stiefdochter Wilhelmina, maar niet dat van haar zoon Peterus, want Joanna Storimans overlijdt 29 november 1857 te Haaren. Thomas Eijsenbrandt maakt gaan van beide huwelijken mee, want hij overlijdt op 8 juni 1853 te Haaren.

De gegeven die omtrent het vierde kind van Adrianus Storimans en Christina van Baars, Maria Storimans, bekend zijn wijken in wezen niet af van die van haar broertje Johannes. Maria Storimans werd op zondag 8 september 1800 te Oisterwijk wordt gedoopt met als getuigen: Adrianus Storimans, de broer van de opa van vader Adrianus en Petronilla van IJkendorp, een tante van moeder Christina. Ook Maria Storimans is niet levensvatbaar, want twee dagen later, op dinsdag 10 september 1797 wordt in het Nederduits Gereformeerd Begraafboek 1791-1810 van Oisterwijk aangetekend dat op 10 september een kind van Storimans wordt begraven, met de vermelding "arm". Dat moet deze Maria zijn geweest.

Het vijfde en zesde kind van Adrianus Storimans en Christina van Baast hebben genealogisch gezien een bijzondere puzzel opgeleverd.
Aanvankelijk kon niet goed verklaard worden dat zowel het vijfde kind, Gerardus Storimans, als het zes kind, Wilhelmus Storimans, in het huwelijk traden met hetzelfde meisje, Anna van Laarhoven. Nadere naspeuring wees echter uit dat er sprake was van twee verschillende Anna's van Laarhoven. De ouders van Gerardus en Wilhelmus moeten wel raar hebben opgekeken toen hun beide zoons na elkaar thuis kwamen met ieder een eigen Anna van Laarhoven, wier moeder ook nog eens een keer als achternaam Van Iersel had. Het grappige is dat hun nichtjes, Francina van de Pol en en Christina van de Pol in 1869 iets vergelijkbaars zouden aanrichten door beiden te trouwen met een andere Hendrik Spijkers (zie hieronder bij Cornelia Storimans)
Gerardus Storimans werd op zondag 11 oktober 1801 te Oisterwijk gedoopt en had Adrianus van Loon en Helena Witlox als doopgetuigen. Wie dat precies zijn is niet bekend. Gerardus Storimans is linnenwever en trouwt op 25 april 1836 te Udenhout met Anna van Laarhoven (1). Deze Anna van Laarhoven werd op maandag 15 augustuis 1803 te Udenhout gedoopt als dochter van Johannes Jacobus van Laarhoven en Adriana Wilhelmus van Iersel. Deze Anna van Laarhoven (1) brengt op 8 maart 1836 te Oisterwijk een doodgeboren kind ter wereld. Waarschijnlijk zijn daarbij ernstige complicaties opgetreden, want Anna overlijdt zelf een paar weken later, op 21 maart 1837 eveneens te Oisterwijk.
De andere Anna van Laarhoven (2) verging het in grote lijnen niet veel anders. Deze Anna van Laarhoven, was de op 19 april 1799 te Helvoirt gedoopt dochter van Walterus van Laarhoven en Elisabetha Jacobus van Iersel, wier peter en meter waren: Adriana Joannis van Laarhoven en Nicola van de Ven. Deze Anna van Laarhoven (2) trad (een maand na het overlijden van zijn schoonzus, de andere Anna van Laarhoven) op 27 april 1837 te Oisterwijk in het huwelijk met Wilhelmus Storimans, eveneens linnenwever. Dit was dezelfde dag en dezelfde plaats als waarop Cornelia Storimans, de zus van Wilhelmus, trouwt met de linnenwever, Petrus van de Pol; zie hieronder.
Deze Wilhelmus Storimans werd op maandag 21 april 1806 te Oisterwijk gedoopt en had Adrianus Hamers, de zwager van vader Adrianus getrouwd met diens zus, Maria Storimans, als peter en een andere zus van Adriansus, Petronilla Storimans, als meter. Ook Aanna van Laarhoven (2) krijgt net als Anna van Laarhoven (1) doodgeboren kinderen. Het eerste kind op 4 april 1838 en het tweede op 13 maart 1840. In tegenstelling tot haar naamgenote en schoonzus overleeft zij beide doodgeboorten wel. Het echtpaar krijgt daarna waarschijnlijk geen kinderen meer; gegevens daarover ontbreken althans. Wilhelmus overlijdt op 9 februari 1873 te Oisterwijk en Anna van Laarhoven (2) overlijdt op 5 februari 1879 te Helvoirt.
Vermeldenswaard omtrent de beide Anna's en hun echtgenoten is verder dat in hun trouwakten staat vermeld dat zij - en vader Adrianus Storimans - de akte niet hebben ondertekend omdat ze "niet kunnen schrijven noch naamteekenen".
De geschiedenis van Gerardus Storimans gaat verder, want hij hertrouwt op 9 november 1837 met Arnolda Demmers, bij wie hij vier kinderen krijgen die op hun beurt voor een groot negeslacht hebben gezorgd dat doorloopt tot in de huidge tijd; klik hier voor meer informatie daarover.

Uit het bevolkingsregister van Loon op Zand is bekend dat van 1850 tot 1860 een Marijnus Storimans, geboren in 1833 te Loon op Zand woonachtig is geweest. Deze Marijnus Storimans woonde in het 2e Straatje D, huis 656. Op hetzelfde adres stond als hoofdbewoner genoteerd ene Petrus van Laarhoven (bouwman, geboren 26 oktober 1795 te Loon op Zand, overleden op 10 mei 1861 te Loon op Zand). Op dat adres waren verder woonachtig: Johanna Schalken, de echtgenote van Petrus van Laarhoven (zonder beroep, geboren in 1787 als dochter van Wouter Schalken en Maria Dingemans), hun zoon Johannes van Laarhoven (bouwman, geboren op 15 augustus 1824 te Loon op Zand), hun zoon Laurens van Laarhoven (bouwman, geboren 15 december 1829), de echtgenote van Laurens van Laarhoven, Wouterina van den Bosch (zonder bertoep, geboren in 1823 te Loon op Zand als dochter van Leendert van den Bosch en Johanna Netten), en de beide kinderen van Laurens van Laarhoven en Wouterina van den Bosch, te weten Johannes van Laarhoven (geboren op 7 september 1857 te Loon op Zand) en Johanna van Laarhoven (geboren op 25 november 1860 te Loon op Zand).
Bij wie deze Marijnus Storimans, die in 1860 dus kennelijk een 27 jarige inwonend boerenknecht was bij de familie Van Laarhoven, geplaats moet worden is nog niet duidelijk. Het kan geen kind van de in Loon op Zand woonachtige Johannes Storimans en en Willemijna de Swart zijn geweest, want Willemijna de Swart overlijdt op 1 januari 1831. Een andere mogelijkheid is dat deze Marijnus Storimans een voorechtelijk kind is van ofwel Gerardus Sorimans of wel Wilhelmus Storimans, die beide immers getrouwd waren met eem Anna van Laarhoven, wat zou kunnen verklaren dat Marijnus Storimans woonachtig is bij een familie van Laarhoven. Wat ook mogelijk is dat de moeder van deze Marijnus Storimans een voor- of buitenechtelijke zoon was van een Storimans als moeder. In dat geval zou dat bijvoorbeeld Petronella Storimans geweest kunnen zijn , maar even goed Johanna Storimans. Ook bij andere takken van de familie Storimans bestaan relaties met personen die Van Laarhoven of Van Laerhove(n) heten.

Na Wilhelmus wordt op 23 november 1809 als zevende kind van Adrianus Storimans en Christina van Baast Cornelia Storimans geboren en gedoopt. Zij krijgt Petronella Leermans als doopgetuige. Deze Petronella Leermans is dezelfde als Petronella Storimans, de zus van vader Adrianus die dan getrouwd is met Johannes Leermans.
Cornelia Storimans treedt op dezelfde dag en plaats als haar broer Willem, op 27 april 1837 te Oisterwijk in het huwelijk. Haar partner is Petrus van der Pol, die – net als haar beide broers – linnewever is. Deze bruidegom werd als Petrus van de Pol op 22 februari 1807 te Goirle gedoopt als zoon van Vincentius van der Pol en Maria Elizabetha Smits; doopgetuige was Maria Spapens.
Petrus van der Pol overlijdt op 25 januari 1884, op 76 jarige leeftijd, te Goirle; zijn naam wordt dan weer als "Van de Pol" gespeld.
Het echtpaar Van der Pol-Storimans krijgt, voor zover bekend, vier kinderen.
Het oudste kind is Maria Elisabeth van de Pol, geboren op 26 maart 1838 te Oisterwijk. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn: Jan de Kort, bouwman, en Peter Smits, linnewever. Deze Maria Elisabeth van de Pol trouwt op 16 mei 1867 te Goirle met Adriaan van de Laar, van beroep, wever. Adriaan van de Laar was de zoon van Jan Baptist van de Laar en Allegonda van Gorp en werd op 28 augustus 1838 te Goirle geboren. Adriaan van de Laar overlijdt op 13 januari 1879 op 40 jarige leeftijd, na bij Maria Elisabeth van de Pol vijf kinderen te hebben verwekt: Johanna (1868), Cornelis (1870), Johannes Baptist Maria Josephus (1863), Cornlelia Maria Christina (1875) en Louis Joseph (1878). Maria Elisabeth van de Pol overlijdt op 23 juli 1912 op 74 jarige leeftijd te Goirle.
Het tweede kind is Adriaan van de Pol, geboren op 26 juli 1840 te Oisterwijk. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn opnieuw: Jan de Kort, bouwman, en Peter Smits, linnewever. Adriaan van der Pol trouwt op 28 mei 1869 te Goirle met Adriana Dimphna de Jong, de op 15 mei 1845 te Goirle geboren dochter van Willem de Jong en Nicolasina Maaijen. Adriana de Jong overlijdt op 54 jarige leeftijd op 26 juni 1910 te Goirle na negen kinderen ter wereld te hebben gebracht: Cornelia Maria (*1870-†1928); Willem (*1871); Peter(*1873); Cornelis (*1876); Christiaan (*1878 †1881); doodgeboren (1880);Nicolaas Joseph (*1881); Johannes Petrus (*1883); Clasina Maria (*1887). Adriaan van de Pol overlijdt op 21 november 1919 op 79 jarige leeftijd te Goirle.
Het derde en vierde kind van Peter van der Pol en Cornelia Storimans zorgen – naar het voorbeeld van hun ooms Gerardus en Wilhelmus Storimans – eveneens voor wat genealogische verwarring. Ze trouwen ieder een andere Hendrikus Spijkers, beide uit Goirle en beiden wever; zij doen dit bovendien op een spectaculairdere wijze dan hun ooms, aangezien ze deze echtverbintenissen ook nog eens op dezelfde dag en dezelfde plaats aangingen, namelijk, op 2 mei 1870 te Goirle.
Het gaat hier in de eerste plaats om Francina van de Pol, geboren op vrijdag 14 oktober 1842 te Goirle. De getuigen bij de geboorteaangifte van Francina zijn: Martinus de Rooij, kuiper, en Arnoldus van den berg, schoenmaker. Francina trouwt dus op 2 mei 1870 te Goirle met Hendrikus Spijkers. Deze Herndrikus Spijkers is de zoon van Wilhelmus Spijkers en Maria Pijnenburg, geboren op 17 juni 1845 te Goirle. Het echtpaar krijgt zes kinderen: Adriana Maria (*1871-†1873)), Cornelis Maria (*1873- †1891), Johanna Maria (*1876), Petrus (*1878), Wilhelmina Maria (*1880), Clasina Maria (*1883). Hendrikus Spijkers overlijdt op 56 jarige leeftijd, op 25 oktober 1901, te Goirle. Francina van de Pol overlijdt op 30 oktober 1911 op 69 jarige leeftijd te Goirle.
Het andere kind van Petrus van de Pol en Cornelia Storimans dat op 2 mei 1870 te Goirle in het huwelijk treedt met ene Hendrikus Spijkers is Christina van de Pol. Christina van de Pol werd op 17 juni 1845 te Goirle geboren. Zij krijgt Martinus de Rooij, kuiper, en Aeginius Potters, veldwachter als getuigen. Haar echtgenoot is Hendrikus Hermanus Spijkers, zoon van Johannes Leonardus Spijkers en Petronella van Overbeek, geboren op 12 november 1845 te Goirle. Dit echtpaar krijgt tien kinderen: Johannes Petrus (*1871), Maria Cornelia (*1873), doodgeboren 1874, Petrus Johannes Leonardus (*1876), Hendrikus (*1878), Johanna Maria (*1881), Adrianus (*1882-1883), Bernardus Josephus (*184-†1885), Adsrianus Petrus Josephus (*1885-†1887), Josephus Handrikus (*1887-†1887). Christina van de Pol overlijdt op 20 maart 188, op 42 jarige leeftijd. Hendrikus Hermanus Spijkers heeft de hoge leeftijd van 91 jaar bereikt als hij op 17 september 1937 te Goirle komt te overlijden
Joannes (2) Petrus Wilhelmus Storimans gedoopt te Oisterwijk op 6 april 1782;
zoon van Petrus Wilhelmus Storimans en Gertrudis Lievens;
overleden op 28 april 1864 te Loon op Zand
Joannes (2) Petrus Wilhelmus Storimans treedt op 13 mei 1810 in het huwelijk met Johanna Cops, gedoopt op 4 augustus 1770 te Loon op Zand als dochter van Henricus Cops en Anna Couwenberg;
Johanna Cops overlijdt op 1 juni 1820 te Loon op Zand.
Op 3 mei 1827 hertouwt Joannes (2) Storimans te Loon op Zand met Wilhelmina de Swart, gedoopt op 22 december 1798 als dochter van Paulus de Swart en Johanna Oerlemans;
Wilhelmina de Swart overlijdt op 1 januari 1832 te Loon op Zand
Uit hett huwelijk met Wilhelmina de Swart:
1. Joannes Storimans, geboren op 29 februari 1828 te Loon op Zand;
op 21 augustus 1861 te Loon op Zand gehuwd met Pieternella Elias, geboren 12 januari 1833 te Loon op Zand, dochter van Johannes Elias en Nicolasien Timmermans;
dit huwelijk bleef waarschijnlijk kinderloos

Pieternella Elias overlijdt op 13 september 1887 te Loon op Zand en Joahnnes Storimans overlijdt aldaar op 8 april 1903.
2. Paulus Storimans, gedoopt op 1 september 1829 te Loon op Zand;
overleden op 26 september 1853 te Loon op Zand
3. Pietronella Storimans, geboren op 23 oktober 1831 te Loon op Zand;
op 21 juli 1859 te Loon op Zand gehuwd met Engelbert Kemmeren;
Pieternella Storimans overlijdt op 1 juli 1902;
Engelbert Kemmeren overlijdt op 28 maart 1899 te Loon op Zand
Uit dit huwelijk
1. Mathijs Kemmeren, geboren op 24 mei 1860 te Loon op Zand;
Mathijs Kemmeren trouwt op 8 mei 1894 te Loon op Zand met Pieternella van Amelsvoort, geboren op 2 juni 1867 te Loon op Zand als dochter van Cornelis van Amelsvoort en Johanna Cornelia de Graaf; deze Pieternella van Amelsvoort komt op 2 april 1904 te Loon op Zand op 34 jarige leeftijd te overlijden; op 9 augustus 1904 treedt Mathijs van Amelvoort opnieuw in het huwelijk; nu met Adriana Johanna Leemans, geboren op 11 juli 1880 te Loon op Zand als dochter van Johannes Leemans en Francisca van Broekhoven;
Mathijs Kemmeren overlijdt op 28 mei 1937 te Loon op Zand.
2. Wilhelmina Kemmeren, geboren op 24 april 1862 te Loon op Zand;
Wilhelmina Kemmeren trouwt op 10 meo 1892 te Loon op Zand met Daniel Nouwens, geboren op 18 april 1860 als zoon van Cornelis Nouwens en Antonia Ligtenberg;
Wilhelmina Kemmeren overlijdt op 25 februari 1924 te Loon op Zand
3. Johannes Kemmeren, geboren op 27 juni 1864 te Loon op Zand;
Johannes van Kemmeren trouwt op 8 mei 1894 te Loon op Zand met Maria Verboven, geboren op 8 juni 1867 te Loon op Zand als dochter van Joseph Verboven en Adriana Maria van Onsenoord
4. Maria Kemmeren, geboren op 25 september 1866 te Loon op Zand
5. Paulina Kemmeren, geboren op 12 oktober 1870 te Loon op Zand;
Paulina Kemmeren trouwt op 27 april 1896 te Loon op Zand met Antonie in 't Groen, geboren op 1 juli 1867 in Dongen als zoon van Antonie in 't Groen en Maria Anna Schellekens

Johannes (2) Storimans wordt zo aangeduid, omdat hij het tweede kind van Peter Storimans en Geertrui Lievens met die naam was. Johannes (1) werd in 1779 geboren en overleed in 1781.
Johannes (2) Storimans werd op 6 april 1782 te Oisterwijk r.k. gedoopt. Zijn oom Adrianus Storimans en Helena van Esch waren zijn peter en meter. Hij treedt op 13 van de "bloeimaand" (mei) 1810 voor de schepenenen van Loon op Zand in het huwelijk met Johanna Kops. Johanna Kops is blijkens die acte afkomstig uit Loon op Zand en Johannes Storimans afkomstig uit Oisterwijk en sinds 1 jaar en zes weken woonachtig in Loon op Zand. Joanna Cops was de dochter van Henricus Cops en Anna Couwenberg die op 24 augustus 1770 te Loon op Zand r.k. werd gedoopt met als getuigen: Cornelius van den Hove en Maria Mustert. Johanna Kops komt op 1 juni 1820 te Loon op Zand te overlijden. De beide buren, Cornelis Gommers, arbeider, en Laurens Oerlemans, bouwman, doen daarvan aangifte. In deze acte staat aangegeven dat de overledenen twee en vijftig jaar was, maar dat berust waarschijnlijk op een foutieve opgave van de aangevers. Ze was bij haar overlijden 49 jaar. Uit het huwelijk tussen Johannes Storimans en Johanna Kops zijn hoogstwaarschijnlijk geen kinderen geboren.
Na het overlijden van Johanna Kops blijft de elf jaar jongere Johannes Storimans gedurende zeven jaar weduwnaar. Op 3 mei 1827 hertrouwt hij – hij is dan 45 jaar – met de dan 28 jarige Wilhelmina de Swart. Willem de Beer, bouwman, Martien Dingemans, bouwman, Jan Hendrik Beeren, bouwman, en Peter van Beers, bouwman, geen van allen bloed of aanverwanten, zijn getuigen bij het huwelijk. Bruid en bruidegom, de moeder van de bruid, Willem de Beer en Martien Dingemans tekenen de akte niet omdat zij gezegd hebben niet kunnen schrijven.
Wilhelmina de Swart werd op 22 december 1798 te Kaatsheuvel gedoopt als dochter van Paulus de Swart en Joanna Oerlemans met Henricus Oerlemans en Adriana van Gorcum als doopgetuigen. Ze komt op 1 januari 1832 te Loon op Zand te overlijden. Haar man, Johannes Storimans, bouwman, en Machiel van Loon, arbeider, doen de overlijdensaangifte en verklaren niet vte kunnen schrijven.
Johannes (2) Storimans overlijdt op 28 april 1864 op 82 jarige leeftijd te Loon op Zand. Zijn schoonzoon, Engelbert Kemmeren, bouwman, en Adriaan Verreijsen, timmerman, doen daarvan aangifte. Als moeder van de overledenen wordt abusievelijk Geertiruij Divens vermeld.

Het oudste kind van Johannes (2) Storimans en Wilhelmina de Swart was een zoon, die op de schrikkeldag van het jaar 1828 te Loon op Zand werd geboren. Hij werd, net zoals zijn vader Jan Storimans genoemd. Theodorus van Amelsfoort, leerlooier, en Hubert Claasen, schoonmaker zijn medeaangevers. Johannes ondertekent de geboorteaangifte niet omdat hij zegt dit niet te kunnen.
Van deze Jan Storimans is verder bekend dat hij op 21 augustus 1861 te Loon op Zand in het huwelijk treedt met Pieternella Elias. Hendrik Jan Couwenberg, koopman, Johannes Gerardus Couwenberg, leerlooijer, Antonie Hendrik Couwenberg, leerlooijer, en Petrus Hansvelt, veldwachter, zijn getuigen. Bruid en bruidegom verklaren wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
Pieternella Elias is de dochter van Johannes Elias en Nicolasien Timmermans en werd geboren op 12 januari 1833 te Loon op Zand geboren. Jan van Boxtel, mattenmaker en Thomas van Wanroij, schoonmaker, zijn de medeaangevers. Het huwelijk tussen Jan Storimans en Pieternella Elias bleef, voor zover bekend, kinderloos.
Pieternella Elias overlijdt op 13 september 1887 op 54 jarige leeftijd te Loon op Zand. Johannes Storimans, landbouwer, doet daar zelf aangifte van. Jan Storimans overlijdt in diezelfde plaats op 8 april 1903 op 75 jarige leeftijd.

Paulus Storimans is het tweede kind van Johannes (2) Storimans en Willemijna de Swart. Hij werd geboren op donderdag 10 september 1829; Lambertus Bammens, heel- en vroedmeester en Cornelis van Onsenoord, bouwman, doen de geboorteaangifte. In de kantlijn van deze akte is bijgeschren "overl: 26 Sept 1853". In het overlijdenstregister van Loon op Zand is in het jaar 1853 een extract uit het register van overlijden van de gemeente Werekendam opgenomen volgens welk extract Paulus Storimans, zoon van Johannes Storimans en Willemijna Swart, in die plaats niet op 26 september, maar een dag later op 27 september 1853 op 24 jarige leeftijd als boerenknecht kwam te overlijden.
Last Updated on Jan, 16, 2012 by Th. Storimans
Terug naar de gegevens 1500-1650
Terug naar de periode 1650-1775 (tak Hubertus Petrus)
Terug naar de periode 1650-1750 (tak Arnoldus Antonius)
Terug naar de periode 1650-1775 (tak Willibrordus en Wilhelmus Antonius)
Terug naar de periode 1650-1800 (tak Lambertus Antonius)
Naar de pagina met de stamboom
Terug naar de geschiedenis