Bericht van de familie-webmaster: Theo Storimans
Dankzij een interactief menu aan de linkerkant van het scherm is het mogelijk op elk gewenst moment naar een andere rubriek over te stappen zonder eerst weer terug naar de startpagina te moeten gaan en dan opnieuw het wijzigingsvenster te zien verschijnen. Voor deze nieuwe opzet is gekozen omdat van diverse kanten berichten binnenkwamen dat men het pop-up wijzigingsvenster niet te zien kreeg of hinderlijk vond.

Nadere informatie over de genealogie van de families Storimans, Van Mechelen en Van Spaandonk.

Inmiddels zijn wij nu in het bezit van uitgebreide documentatie over:
°
de familie Storimans
Van de familie Storimans is een zeer uitgebreide stamboom met gezinsstaten op deze website te vinden; zie de stamboompagina's en de toelichting daarbij. Deze stamboom gaat terug tot ± 1350. De eerste vermelding betreft Henricus Storiman en die vermelding komt uit Het Cijnsboek van de Hertog voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch van 1340. Zie voor een verkorte weergave de pagina op deze website over de geschiedenis van de familie Storimans. Daarnaast is er zeer veel documentatiemateriaal. De overgrote meerheid van dit documentatiemateriaal bestaat uit 27 boeken met foto's, documenten en beschrijvingen die zijn samengesteld door Isabelle Storimans-van Spaandonk en die voornamelijk betrekking hebben op de kinderen van Pierre Storimans en zijn beide echtgenotes: Mien Storimans-van Mechelen en Isabel Storimans-van Spaandonk. Informatie over deze boeken is voor betrokkenen beschikbaar achter de toegangscode.
°
de familie Van Mechelen
Een door Pieter de Steur opgestelde stamboom van de familie Van Mechelen. Deze stamboom loopt van ± 1700 tot 1990 en bevat o.m. de voorouders van de eerste Wilhelmina van Mechelen, de eerste vrouw van Pierre2 Storimans.
Deze stamboom is voor betrokkenen beschikbaar achter de
toegangscode.
°
de familie Van Spaandonk
Tot de hierboven genoemde documentatie met betrekking tot de familie Storimans behoren ook twee boeken met beschijvingen en foto's e.d. , waarin Isabelle Storimans-van Spaandonk voor het nageslacht heeft vastgelegd wat zij zich herinnerde van haar eigen grootouders en ouders, ooms en tantes, neven en nichten, van haar eigen leven tot aan haar huwelijk met Pierre Storimans en van haar drie broers: Frans, Piet en Jan. Dit kan gelden als een afzonderlijke (verhalende) geschiedenis van de familie Van Spaandonk en deels ook van die van Van der Bom (de familie van haar moeder).
Ook deze documentatie is voor betrokkenen beschikbaar achter de
toegangscode.