Gezinsstaat van Andreas Johannes (1807 - 1868)
(zie ook de toelichting)

Andreas (2) Johannes Storimans

gedoopt te Enschot op 16 oktober 1807,
zoon van Jan Aart Storimans en Deliana Andries van den Bosch;
overleden te Nispen (Roosendaal) op 29 januari 1868.
Andreas Storimans treedt op 18 februari 1852 in de gemeente Fijnaart en Heijningen in het huwelijk met Maria Deijkers, geboren te Fijnaart op 16 maart 1827;
dochter van Pieter Deijkers en Catharina van Wasbeek;
overleden te Made op 16 juli 1911.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Storimans, geboren op 7 februari 1855 te Fijnaart;
overleden te Tilburg op 5 november 1882.
2. Karel Franciscus Storimans, geboren op 30 oktober 1856 te Fijnaart;
overleden te Tilburg op 3 januari 1928.
3. Wilhelmus Petrus Storimans, geboren 18 april 1859 te Fijnaart;
overleden te Tilburg op 4 oktober 1927.
4. Petrus Antonius Storimans, geboren op 16 september 1861 te Fijnaart;
overleden te Tilburg op vrijdag 31 mei 1940.
5. Adilia Deliana Storimans, geboren op 23 maart 1864 te Fijnaart
overleden op 17 mei 1950 teUdenhout.
Adilia Deliana Storimans treedt op 6 mei 1890 te Tilburg in het huwelijk met Cornelis Josephus van der Loo, geboren op 26 september 1867 te Tilburg, zoon van Peter Michiel van der Loo en Johanna Maria Cornelia Melis;
overleden op 4 januari 1949 te Tilburg
Uit dit huwelijk ten minste 6 kinderen, waaronder:
1. Johanna Petronella Cornelia van der Loo, geboren op 17 april 1891 te Tilburg;
datum en plaats overlijden onbekend.
2. Joannes Antonius Josef van der Loo, geboren op 11 januari 1893 te Tilburg;
datum en plaats overlijden onbekend.
3. Cornelia Peternella Johanna van der Loo, geboren op 4 augustus 1903 te Dordrecht;
overleden op 6 december 1990 te Rotterdam;
op 11 augustus 1943 te Den Haag gehuwd met Johannus Cornelis Adriaan Wagemakers, geboren op 14 juni1909 te Rotterdam, zoon van Adrianus Cornelis Wagemakers en Anna Maria Timmermans;
overleden op 3 oktober 1989 te Rotterdam.
4. Maria Deliana Josephina van der Loo, geboren vóór ± 1904;
op 28 augustus 1924 te Dordrecht gehuwd met Jacobus Hoevenaar, zoon van Jan Hoevenaar en Johanna van der Weiden.

Andreas Storimans was het 12e kind uit het huwelijk van Johannes (Aert) Storimans en Dilliana van den Bosch. Hij werd op 16 oktober 1807 te Enschot r.k. gedoopt; zijn doopgetuige was Anna Maria Storimans. De hier bedoelde Anna Maria Storimans was waarschijnlijk een in 1790 geboren oudere zus van Andreas, maar het kan ook Johanna Maria Storimans zijn geweest, de in 1787 geboren oudste zus van Andreas. Andreas was tevens het tweede kind dat door zijn ouders Andreas werd genoemd. Op 3 september 1804 was te Riel al een Andreas Storimans ten doop gehouden, maar die Andreas werd op zondag 28 april 1805 (nog geen 7 maanden oud), kort nadat het gezin omstreeks 24 april 1805 vanuit Riel naar Enschot (waar vader en moeder vandaan kwamen) was teruggekeerd, te Enschot begraven.
Vanaf 1807 tot omstreeks 1840 woont Andries Stoprimans, als landbouwer te Berkel-Enschot. Dat valt af te leiden uit de geboorteakte van Joanna Maria Storimans, de op 14 februari 1833 geboren oudste dochter van zijn broer Arnoldus Cornelius Storimans. Bij de aangifte van de geboorte van dit nichtje was hij getuige. Op 31 maart 1835 woont hij nog steeds in Enschot, want dan wordt hij vermeld in de geboorteakte van Cornelia Storimans, een andere dochter van zijn broer Arnoldus Cornelis Storimans. Het Sint Joris en Sint Sebastiaan schuttersgilde uit Enschot bezit een zilveren koningsschuttersschildje uit 1843, waarop vermeld staat: "ANDERIES JAN STORIMANS WOONACHTIG TE HELVOORT, KONING VAN ST. BASTIAANS ST. JORIS GILDEN VAN ENSCHOT EN HEUKELOM. (Afbeelding Sint Joris steekt de draak. Schutter met hoge hoed bij de schutsboom met een kleine jongen die een kruisboog spant. Merken: leeuwtje 2, kopje K, jaarletter L ( = 1845), LD 43 (= J.L. Donkers, 's-Hertogenbosch). Hij heeft zich in de periode tussen 1835 en 1844 dus ook enige tijd in Helvoirt opgehouden, ofschoon hij niet voorkomt in het bevolkingsregister van die plaats. Mogelijk vertoefde hij toen bij de al eerder genoemde broer Arnoldus Cornelis Storimans. Hoe het Andreas Storimans na die periode is vergaan is niet helemaal duidelijk. Het verhaal doet de ronde dat hij enige tijd rentmeester van bepaalde bezittingen van de prins van Oranje/koning Willem II geweest zou zijn en in die tijd in goeden doen was. Hij zou toen ook in Parijs hebben vertoefd. Hij zou voorts vrij abrupt die positie zijn kwijt geraakt wegens wanbeheer. Er zijn echter geen gegevens gevonden die een en ander kunnen bevestigen. Wat vaststaat is dat hij op zaterdag 18 februari 1854 in de gemeente Fijnaart en Heijningen, op 46-jarige leeftijd, in het huwelijk treedt met de 20 jaar jongere Maria Deijkers uit Fijnaart. Blijkens de huwelijksakte is hij dan zonder beroep en woonachtig te Helvoirt.

(Klik op de linker of rechter pagina voor een leesbare uitvergroting)

Bij de geboorteaangifte van zijn eerste en tweede kind in 1855, resp. 1856 wordt opgetekend dat Andreas of ook wel Andries mandenmaker is en bij de geboorteaangifte van zijn derde kind in 1859 staat vermeld dat hij herbergier is. Zijn vierde kind, dat in 1861 geboren wordt, wordt niet door hemzelf aangegeven, maar door Johannes Adrianus Verharen, heel- en verloskundige, in aanwezigheid van Jan Akkermans, herbergier, en Cornelis Blom, zonder beroep. De vader heet dan arbeider te zijn en tijdelijk afwezig. Bij de geboorteaangifte van zijn vijfde kind in 1864 is hij kroeghouder. Alles bij elkaar een nogal wisselende bedrijvigheid, wat erop kan duiden dat hij vanaf het moment dat hij een gezin stichtte niet meer zo welvarend was en allelei bezigheden oppakte om rond te komen.
Blijkens een memorie van successie, opgemaakt in het kantoor Oudenbosch, komt hij op 31 januari 1868 te Nispen te overlijden. Hij is dan 60 jaar oud; zijn weduwe, Maria Dijkers, dan 40 jaar oud, blijft achter met 5 kinderen variërend in leeftijd van 12 tot 3 jaar.


Maria Deijkers werd op 16 maart 1827 te Fijnaart geboren. Haar ouders waren Pieter Deijkers en Catharina van Wasbeek. Als Maria Deijkers op 18 februari 1854, op 26-jarige leeftijd, te Fijnaart in het huwelijk treedt met Andreas Storimans wordt aangetekend dat zij naaister is en haar vader schoenmaker; haar moeder is dan al overleden. Eenmaal weduwe geworden in 1868 vertrekt zij met haar kinderen naar Tilburg, al waar zij opnieuw als naaister in haar levensonderhoud en dat van haar kinderen probeert te voorzien. Haar oudste zoon, Johannes, zal haar daarbij hebben geassisteerd, want als hij in 1882 komt te overlijden, wordt in de overlijdensakte aangegeven dat hij kleermaker was.
Maria Dijkers overlijdt op 16 juli 1911 te Made; 84 jaar oud.
(Klik hier voor meer informatie – achter de toeganscode – over Andries Storimans en Maria Dijkers, opgetekend door Pierre II Storimans in Boek A)

Het oudste kind van Andreas Storimans en Maria Deijkers is Johannes Storimans. Hij wordt op 17 januari 1855 te Fijnaart geboren. Arie Sneege, handgrutmolenaar en Franciscus Leijten, timmerman, zijn getuigen bij de geboorteaangifte. Johannes Storimans wordt kleermaker en blijft ongehuwd. Hij komt op zondag 5 november 1882 te Tilburg, op 27-jarige leeftijd te overlijden; volgens overlevering aan tbc. Zijn broer, Carolus (Karel) Franciscus Storimans, doet aangifte van zijn overlijden. Vlak voor zijn overlijden maakt Johannes zijn testament, waarbij hij zijn moeder, dan Anna Maria Dijkers genoemd, weduwe van Andreas Storimans, benoemt tot universeel erfgename.

De enige dochter van Andreas Storimans en Maria Dijkers was hun vijfde kind, Adilia Deliana Storimans, vernoemd naar haar grootmoeder, Adilia Deliana van den Bosch. Zij werd op woensdag 23 maart 1864 te Fijnaart geboren. Bastiaan Sneep, kleermaker, en Marinus den Engelsman, veldwachter, waren getuigen bij de geboorteaangifte. Ze is op 17 mei 1950 te Udenhout overleden.
Op 6 juni 1890 trouwt Adilia te Tilburg met Cornelis Josephus van de Loo, slager van beroep; de getuigen bij dit huwelijk waren twee broers van de bruidegom, Josephus Cornelis en Henricus van de Loo, alsmede twee broers van de bruid, Carolus en Wilhelmus Storimans. Cornelis Josephus van der Loo werd op 26 september 1867 te Tilburg geboren als zoon van Peter Michiel van der Loo en Johanna Maria Cornelis Melis. Hij overlijdt op 4 januari 1949 te Tilburg, al waar hij op 8 februari 1949 wordt begraven.
Het echtpaar Van der Loo-Storimans verhuist op 14 september 1893 van Tilburg naar Dordrecht, maar heeft ook in Den Haag en Voorburg gewoond. Ze krijgen volgens overlevering vijf dochters, maar er is ook de geboorteaangifte van een zoon teruggevonden. Eén van de dochters, van wie geen naam bekend is, zou in het klooster zijn getreden en directrice van een huishoudschool zijn geweest. Er moet ook een dochter, Fien, zijn geweest die huwde met een zekere Van Eysden. Hun gegevens zijn nog niet achterhaald. Verder was er een dochter, Jeanne, die getrouwd is geweest met een zekere Theo van Rijn en die in Den Haag moet hebben gewoond.
De kinderen van wie gegevens zijn teruggevonden zijn:
1. Johanna Petronella Cornelia van der Loo, geboren op vrijdag 17 april 1891 te Tilburg;
datum en plaats overlijden onbekend.
Dit is waarschijnlijk de hierboven genoemde Jeanne die gehuwd was met Theo van Rijn.
2. Joannes Antonius Josef van der Loo, geboren op woensdag 11 januari 1893 te Tilburg;
datum en plaats overlijden onbekend, maar waarschijnlijk vroeg overleden.
3. Cornelia Peternella Johanna van der Loo, geboren op 4 augustus 1903 te Dordrecht en op 6 december 1990 te Rotterdam overleden.
Deze Cornelia Peternella Johanna van der Loo treedt op 11 augustus 1943 te Den Haag in het huwelijk met Johannus Cornelis Adriaan Wagemakers, geboren op 14 juni1909 te Rotterdam, zoon van Adrianus Cornelis Wagemakers en Anna Maria Timmermans. Cornelis Adriaan Wagemakers overlijdt op 3 oktober 1989 te Rotterdam.
4. Maria Deliana Josephina van der Loo, geboren vóór ± 1904; op 28 augustus 1924 te Dordrecht gehuwd met Jacobus Hoevenaar, zoon van Jan Hoevenaar en Johanna van der Weiden.
Last Updated on July, 21, 2016 by Th. Storimans
Terug naar de vorige pagina