De Frans Storimans Stichting heeft o.m. tot doel de onderlinge band binnen de Familie Storimans te onderhouden en te verstevigen.

Tot de middelen om dit doel te bereiken behoren:

  1. het over en weer verstrekken van informatie over familie-aangelegenheden
  2. het organiseren van reünies
  3. het organiseren van familie-uitjes, -reizen, e.d.

De Stichting houdt een register bij van de leden van de familie Storimans. Als zodanig worden aangemerkt alle afstammelingen in rechte lijn van Petrus A.A.J. Storimans, diens eerste echtgenote, Wilhelmina van Mechelen, en diens tweede echtgenote Francisca I.A.R.M. van Spaandonk, alsmede de partners van deze afstammelingen.

Het vermogen van de Stichting kan vermeerderen door opbrengsten van vermogen, door schenkingen en legaten en door vrijwillige bijdragen van leden van de familie Storimans en anderen.

Leden van de familie Storimans hebben te allen tijde het recht voorstellen voor activiteiten of voor aanwending van het vermogen van de Stichting te doen aan het Bestuur.

Klik hier voor nadere mededelingen van het bestuur van de Frans Storimans

Eigen bijdrage van Frans
Naar de vorige pagina